W zapewnieniu poufności rozmów czy przekazywania informacji między dyplomatami i fińskim MSZ występują poważne braki; poprawy zabezpieczeń wymagają głównie fińskie placówki w Moskwie i przy NATO - wynika z raportu parlamentarnego Komitetu ds. Audytu (TrV).

Sprawozdanie zostało sporządzone pod koniec lutego. Problemy wynikające z luk w zabezpieczeniu przekazywania poufnych informacji przez fińskie służby dyplomatyczne do Helsinek w taki sposób, aby nie zostały podsłuchane przez obce państwa, opisał w piątek w internetowym wydaniu dziennik "Helsingin Sanomat".

Według TrV nie we wszystkich ambasadach są dostępne zabezpieczone miejsca umożliwiające prowadzenie poufnych rozmów, nie ma też zabezpieczonego połączenia telefonicznego w czasie rozmów.

Cytowany przez gazetę Ari Uusikartano, przedstawiciel fińskiego MSZ odpowiedzialny za informatyzację, przyznał, że obecnie "unika się korzystania z telefonu, ale jeśli czasami jest pilna potrzeba przekazania informacji, wtedy używa się kanału, który jest dostępny". Podkreślił jednak, że "wtedy podejmuje się ryzyko, że rozmowa może być podsłuchiwana". Według niego także prowadzenie wideokonferencji nie jest odpowiednio zabezpieczone.

Komitet zwrócił szczególną uwagę na ambasady w Moskwie oraz fińskie specjalne przedstawicielstwo przy NATO w Brukseli i zobowiązał rząd "do podjęcia działań w celu poprawy rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa poczynań służb dyplomatycznych oraz zapewnienia niezbędnych funduszy w projekcie budżetu korygującego na 2019 r.".

Według przedstawiciela MSZ te same problemy dotyczą nie tylko tak newralgicznych miejsc, jak Moskwa czy Bruksela, ale także innych, w których jest wysoka "intensywność wywiadowcza", oraz tych, które zajmują się "delikatnymi kwestiami", np. placówek w Teheranie, Pekinie czy Waszyngtonie.

W raporcie podkreślono, że usunięcie braków w zabezpieczeniach jest pilniejsze w związku z fińską prezydencją w Radzie UE, która rozpoczyna się w drugiej połowie 2019 roku, gdy na Finlandii ″zostanie skupiona większa uwaga". Komitet wskazał również na "zmieniające się otoczenie działania" - takie wyrażenie według dziennika "HS" należy łączyć ze zwiększoną aktywnością szpiegowską Rosji oraz Chin.

TrV jest jednym z parlamentarnych organów, który rozpatruje m.in. roczne sprawozdania rządu, przeglądy finansów państwa czy raporty dotyczące finansowania partii. Może działać także z własnej inicjatywy i przedstawiać sprawozdania parlamentowi.

Z Helsinek Przemysław Molik (PAP)