Centralne Biuro Antykorupcyjne podjęło kontrolę w warszawskim Instytucie Technologii Materiałów Elektronicznych - dowiedziała się w czwartek PAP. Kontrola ma dotyczyć umów dzierżawy powierzchni i aparatury Instytutu prywatnym firmom.

Podjętą 18 lutego kontrolę CBA w siedzibie Instytutu potwierdziła PAP rzeczniczka prasowa ITME Patrycja Skoczek i zapewniła, że jednostka w pełni współpracuje z kontrolującymi funkcjonariuszami Biura.

Podała, że kontrola dotyczy podejmowania i realizacji decyzji dotyczących rozporządzania mieniem - w zakresie wybranych umów zawieranych przez Instytut.

"W szczególności dotyczy to zasad współpracy Instytutu ze spółkami EPI LAB sp. z o.o. oraz ENT SA. Dr inż. Włodzimierz Strupiński był prezesem zarządu pierwszej ze spółek oraz wyłącznym właścicielem drugiej spółki" - powiedziała PAP rzeczniczka. W czwartek o godz. 11.00 ITME w swojej siedzibie organizuje konferencję prasową o przyszłości grafenu.

Również Temistokles Brodowski z wydziału komunikacji społecznej Biura potwierdził PAP, że w połowie lutego kontrolę w Instytucie podjęli funkcjonariusze departamentu postępowań kontrolnych CBA.

Według informacji PAP CBA sprawdza, jak podejmowano i realizowano decyzje o rozporządzaniu mieniem ITME - Instytut w latach 2011-15 miał zawierać umowy dzierżawy ze spółkami handlowymi, które osobowo są powiązane z pracownikami ITME. Umowy dotyczyły biur, laboratoriów oraz znajdujących się w nich instalacji, maszyn i urządzeń technologicznych a także samej aparatury badawczo-naukowej.

Kontrolujący będą sprawdzać, czy wysokość czynszu dzierżawnego była niekorzystna dla Instytutu - prawdopodobnie koszty ponoszone przez ITME były niewspółmierne do wysokości uzyskiwanych opłat.

Kontrola CBA powinna potrwać trzy miesiące - do połowy maja. Zgodnie z ustawą szef CBA w szczególnie uzasadnionych przypadkach ma prawo przedłużyć ją maksymalnie o sześć miesięcy.

Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych zatrudnia blisko 250 osób, jest jednostką badawczo-rozwojową prowadzącą prace w zakresie szeroko rozumianej inżynierii materiałowej, elektroniki, fotoniki, nanotechnologii. Prowadzone są tu też prace nad materiałami nowej generacji, m.in. grafenem.

Dr inż. Włodzimierz Strupiński jest nazywany w mediach "ojcem polskiego grafenu". Przez 34 lata pracował w ITME.