Centralne Biuro Antykorupcyjne prowadzi działania w Urzędzie Miasta w Środzie Śląskiej (Dolnośląskie) - dowiedziała się w środę PAP. Funkcjonariusze mają szukać informacji o nieprawidłowościach dotyczących robót budowlanych zlecanych przez miasto.

Temistokles Brodowski z wydziału komunikacji społecznej Biura potwierdził PAP, że kontrolę w Środzie podjęli funkcjonariusze wydziału postępowań kontrolnych delegatury Biura we Wrocławiu.

Według informacji PAP kontrolerzy CBA sprawdzą, jak urząd w Środzie Śląskiej zrealizował rewitalizację Rynku Dolnego w mieście - czy przestrzegał prawa przy podejmowaniu decyzji oraz jak przygotował i przeprowadził inwestycję. Wartość tego przedsięwzięcia, realizowanego w latach 2016-18, miała sięgnąć ponad 1,3 mln zł.

Agenci Biura będą weryfikowali decyzje i działania urzędników odpowiedzialnych w Urzędzie Miejskim w Środzie Śląskiej za przygotowanie i realizację tej inwestycji budowlanej. Chcą przede wszystkim zbadać, czy zgodne z prawem były wprowadzone do umowy istotne zmiany, powodujące wzrost kosztów inwestycji o blisko 200 tys. zł.

Kontrola została podjęta 19 grudnia 2018 r. i może potrwać trzy miesiące - do 19 marca. Szef biura ma ustawowe prawo do jej przedłużenia do sześciu miesięcy.

Informację o tym, że urząd w połowie grudnia udostępnił dokumentację, o której przekazanie wniosło CBA, potwierdził PAP nowy burmistrz miasta Andrzej Ruciński.

Podkreślił, że jeszcze podczas kadencji poprzedniego burmistrza miasta Bogusława Krasuckiego - w grudniu 2017 - na wniosek CBA udostępniono "pełną i kompletna dokumentację postępowania o zamówienie publiczne dotyczące jednej inwestycji gminnych realizowanej między II i IV kw. 2017 r."

Już po wyborach - w grudniu 2018 r. - urząd został poproszony o kolejną dokumentację dotycząca tej inwestycji "i nad tym pracujemy" - zaznaczył burmistrz Ruciński.

Burmistrz wyjaśnił, że w wyniku robót dodatkowych i zamiennych wartość inwestycji wzrosła o 12 proc. - 187 tys. zł w stosunku do pierwotnej umowy przetargowej. "Mimo to inwestycja została zrealizowana poniżej wartości kosztorysu inwestorskiego z IV kw. 2016, który w przypadku tej inwestycji przekroczył kwotę 1 mln 608 tys. zł" - podkreślił burmistrz w rozmowie z PAP.

Podał, że cała inwestycja została wykonana łącznie za 1 mln 540 tys. zł, czyli o 68 tys. zł poniżej tego kosztorysu - zaznaczył.

"Koordynatorem realizacji tej inwestycji ze strony Urzędu Miejskiego od początku do końca była jedna i ta sama osoba – jeden z pracowników wydziału inwestycji" - podał obecny burmistrz miasta. Zaznaczył, że osoba ta od grudnia 2018 jest w okresie wypowiedzenia, a pracowała w ratuszu przez kilkanaście lat - zatrudniona była przez jego poprzednika.

Nowy burmistrz zaznaczył, że zrealizowana rewitalizacja Dolnego Rynku w głosowaniu czytelników lokalnej gazety została uznana Inwestycją Roku 2017. "Jest jedną z wizytówek Środy Śląskiej oraz stanowi powód do dumy mieszkańców naszego miasta i gminy" - zaznaczył.