Rozwiązania, wprowadzone w ustawie ws. cen prądu, nie są pomocą publiczną, bo oddziaływują na wszystkie podmioty na rynku energii elektrycznej, ustawa nie zmienia zasad rynku konkurencyjnego i jest zgodna z prawem UE - poinformowało Ministerstwo Energii.

Jak podkreśliło ME w opublikowanym w piątek komunikacie, "pomoc publiczną stanowią tylko instrumenty przynoszące korzyść wybranym kategoriom podmiotów". Tymczasem zasady, wprowadzone ustawą z 28 grudnia 2018 r. "dotyczą wszystkich podmiotów na rynku energii elektrycznej, zatem nie jest to rozwiązanie selektywne".

"Energia jest towarem używanym bez wyjątku we wszystkich sektorach gospodarki oraz przez odbiorców indywidualnych. Ustawa nie zmienia również w żaden sposób zasad rynku konkurencyjnego, jeśli chodzi o sprzedaż energii elektrycznej na rynku giełdowym" - zaznaczyło ministerstwo. "W związku z powyższym rozwiązania zawarte w ustawie nie są sprzeczne z prawem UE" - oświadczyło ME.

W czwartek Komisja Europejska ogłosiła, iż oczekuje, że Polska notyfikuje ustawę. KE zaznaczyła, że państwa członkowskie są zobowiązane do notyfikowania o wszelkich działaniach pomocy publicznej przed ich wdrożeniem. "Do tej pory nie otrzymaliśmy notyfikacji od polskich władz, ale tego byśmy oczekiwali" - oświadczyła rzeczniczka KE Mina Andreewa. "Działamy na podstawie prawa europejskiego. Zgodnie z nim takie działania powinny być notyfikowane, aby Komisja mogła się im przyjrzeć. Tą kwestią zajmiemy się, gdy otrzymamy notyfikację" - powiedziała Andreewa.

Ministerstwo zaznaczyło, że będzie w stałym kontakcie z Komisją Europejską i "deklaruje stałą współpracę jak dotychczas". ME zaznaczyło, że obecnie przygotowuje rozporządzenia wykonawcze do ustawy. "W dokumentach tych znajdą się szczegółowe rozwiązania do realizacji ustawy" - podał resort.

Ministerstwo przypomniało, że obowiązująca od 1 stycznia ustawa zakłada obniżenie akcyzy na energię elektryczną z 20 do 5 zł/MWh, obniżenie opłaty przejściowej dla wszystkich odbiorców energii elektrycznej o 95 proc. i ustalenie poziomu cen i stawek opłat za przesył i dystrybucję energii na poziomie nie wyższym niż poziom z końca 2018 r. oraz cen energii na poziomie nie wyższym niż poziom z dnia 30 czerwca 2018 r. "Przedsiębiorstwa, które z tego tytułu miałyby ponieść stratę otrzymają odpowiednie środki z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny" - przypomniało ME. Według resortu działania te pozwolą ustabilizować ceny energii elektrycznej w 2019 r. i pozostawić je na poziomie z 2018 r. "Dzięki temu obywatele nie będą musieli obawiać się wyższych rachunków za energię elektryczną" - zaznaczyło ME.