Sąd Okręgowy w Krakowie uchylił w czwartek Marcinowi Dubienieckiemu, oskarżonemu o wyłudzenie 14,5 mln zł z PFRON, zgodę na wyjazd z kraju – dowiedziała się PAP w biurze prasowym sądu. Decyzję sądu pierwszej instancji o wydaniu zgody zaskarżyła prokuratura.

Proces Marcina Dubienieckiego (zgodził się na podawanie nazwiska w mediach – PAP), oskarżonego o wyłudzenie 14,5 mln zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ruszył 21 listopada przed krakowskim sądem okręgowym. Jemu i pozostałym ośmiu oskarżonym grozi do 10 lat więzienia.

Akt oskarżenia w sprawie liczy ponad 670 stron. Zawarto w nim 41 zarzutów przeciwko dziewięciu osobom. Akta sprawy liczą 362 tomy. Na rozprawy ma zostać wezwanych 422 świadków z całej Polski. Wszystkim oskarżonym grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

Marcin Dubieniecki odmówił składania wyjaśnień przed sądem i nie przyznał się do winy.

W środę odbyła się druga rozprawa w procesie, na którą wezwano pięciu świadków. Poprzedziło ją niejawne posiedzenie, podczas którego sąd okręgowy rozpatrywał zaskarżone przez prokuraturę postanowienie sądu, który na początku grudnia zezwolił Dubienieckiemu na opuszczenie kraju. W czwartek ogłoszono, że oskarżony jednak nie będzie mógł wyjechać za granicę i musi zwrócić paszport.

Dubieniecki i osiem innych osób zostali oskarżeni przez Prokuraturę Regionalną w Krakowie. Zdaniem prokuratury Dubieniecki razem ze swoim kuzynem, oskarżonym Wiktorem D., kierowali zorganizowaną grupą przestępczą, a pozostałe osoby uczestniczyły w niej w różnych aspektach i w różnym zakresie. Grupa działała od 1 maja 2012 r. do 23 sierpnia 2015 r. i wyłudziła 14,5 mln zł z PFRON oraz usiłowała wyłudzić kolejne 500 tys. zł. Dwaj główni oskarżeni mają również zarzuty udziału w procederze prania pieniędzy.

Śledztwo w tej sprawie zostało zainicjowane zawiadomieniem inspektora pracy i dotyczyło na początkowym etapie działalności krakowskiej spółki z o.o. Jednak gromadzone kolejno dowody: dokumenty z akt rejestrowych, rachunków bankowych, kontroli inspekcji pracy, organów finansowych i PFRON oraz zeznań świadków wykazały powiązania z innymi podmiotami gospodarczymi i osobami.

Dowody te wykazały, że grupa przestępcza pod pozorem prowadzenia działalności gospodarczej spółek prawa handlowego i zatrudniania osób niewidomych dokonywała oszustw na szkodę PFRON i innych przestępstw.

Mechanizm przestępstwa polegał na pozorowaniu zatrudnienia osób niepełnosprawnych i wyłudzaniu dofinansowania do ich wynagrodzenia. Odzyskiwanie środków z dofinansowania od niepełnosprawnych zatrudnionych polegało z kolei na sprzedaży niepełnosprawnym akcji seszelskiej spółki. Należność za akcje potrącano im z wynagrodzenia.

Dubieniecki został zatrzymany w sierpniu 2015 r. i aresztowany. W październiku 2016 r., po 14 miesiącach przebywania w areszcie, został zwolniony po wpłaceniu 3 mln zł poręczenia majątkowego. Zastosowano wobec niego także zakaz opuszczania kraju, połączony z zatrzymaniem paszportu, i dozór policyjny. W toku śledztwa prokuratura zabezpieczyła na poczet przyszłej kary, ewentualnej grzywny i roszczeń o naprawienie szkody majątek Marcina D. o wartości 12 mln zł, w tym m.in. dwa samochody.

Sąd Okręgowy w Krakowie dwukrotnie – bezskutecznie – występował z wnioskiem o przeniesienie procesu do Sądu Okręgowego w Warszawie. (PAP)

Autor: Nadia Senkowska