Jak powiedział, Timmermans poinformował na spotkaniu o ostatniej decyzji Trybunału Sprawiedliwości UE, zobowiązującej Polskę do zawieszenia części przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym.

„(Timmermans) mówił o środkach dyscyplinarnych podjętych względem pewnych sędziów (w Polsce – PAP), którzy skierowali zapytanie prejudycjalne do TSUE. Wiceprzewodniczący informował również o wyniku trzeciego wysłuchania Polski w ramach procedury z art. 7 traktatu unijnego, które miało miejsca na Radzie ds. Ogólnych” – wskazał Dombrovskis. (PAP)