Sejmowa komisja energii i skarbu przyjęła w środę w pierwszym czytaniu projekt nowelizacji Prawa energetycznego, przewidujący m.in. wprowadzenie 100-proc. obligo giełdowego na energię elektryczną i zawierający nowe rozwiązania sprzedaży awaryjnej prądu i gazu.

Komisja przyjęła też szereg poprawek, zgłoszonych przez wiceprzewodniczącego Wojciecha Zubowskiego z PiS. Nie zmieniają one zasadniczo kształtu projektowanej regulacji, dotyczą szczegółów proponowanych rozwiązań oraz - jak tłumaczył sam Zubowski - wzmacniają poziom ochrony odbiorców przed wstrzymaniem dostaw prądu czy gazu.

Projekt przewiduje m.in. wprowadzenie 100 proc. obligo giełdowego - czyli nakazuje wytwórcom sprzedaż całości energii elektrycznej poprzez giełdę. Jak argumentował w środę wiceminister energii Tadeusz Skobel, wzrost obliga do 100 proc. ma na celu ograniczenie ewentualnych wzrostów cen energii na rynkach hurtowych, niewynikających z czynników fundamentalnych.

Projekt odnosi się też do przepisów o jakości paliw stałych i wprowadza za sprzedaż paliwa niesortowanego identyczną sankcję jak za wprowadzenie do obrotu paliwa niespełniającego norm.

Projektowana ustawa wprowadza też nowe regulacje w obszarze tzw. sprzedaży rezerwowej, czyli sprzedaży odbiorcy końcowemu energii elektrycznej oraz gazu przez sprzedawcę rezerwowego, w przypadku zaprzestania dostaw przez dotychczasowego sprzedawcę, np. z powodu bankructwa. Dotychczas w obszarze gazu regulacji takich nie było wcale. Projektowane zapisy oraz zgłoszone do nich poprawki szczegółowo określają okoliczności zawierania nowych umów ze sprzedawcą awaryjnym, obowiązki sprzedawcy, który musi zaprzestać dostaw itp.

Projekt zakłada też wdrożenie do polskiego porządku prawnego przyjmowanych w UE tzw. Kodeksów Sieci i Wytycznych, które mają posłużyć budowie wspólnego, jednolitego rynku energii elektrycznej.