Przestępstwa nadużycia zarzucane kolejnym zatrzymanym w sprawie GetBack dotyczą m.in. tzw. windykacji polubownej, usług detektywistycznych i pozornych umów licencyjnych - poinformowała w środę Prokuratura Krajowa.

PK poinformowała w środę o zatrzymaniu kolejnych siedmiu osób w śledztwie prowadzonym przez Centralne Biuro Antykorupcyjne i zespół prokuratorów z warszawskiej prokuratury regionalnej. Wśród zatrzymanych są były wiceprezes i dwóch byłych dyrektorów GetBack S.A., były asesor komorniczy oraz były komornik sądowy.

Jak podała prokuratura, zarzuty, które mają im zostać postawione, dotyczą m.in. popełnienia przestępstw nadużycia zaufania w obrocie gospodarczym, które doprowadziły do wyrządzenia spółce GetBack S.A. szkody majątkowej w wielkich rozmiarach. Grozi za to od roku do 10 lat więzienia.

Zarzucane przez prokuraturę czyny zabronione mają związek z usługami tzw. windykacji polubownej i usługami detektywistycznymi, umową stworzenia baz danych oraz z pozornymi umowami licencyjnymi, w wyniku których doszło do wyrządzenia spółce GetBack S.A. szkody majątkowej w wielkich rozmiarach - poinformowała Prokuratura Krajowa.

Podejrzanymi są m.in. osoby, które były zobowiązane do zajmowania się sprawami majątkowymi i działalnością gospodarczą spółki GetBack S.A. na podstawie Kodeksu spółek handlowych. "Zgromadzone w śledztwie dowody wykazały, że sprawcy mogli działać wspólnie i w porozumieniu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej" - podała prokuratura.

Po wykonaniu czynności procesowych z udziałem podejrzanych i analizie złożonych przez nich wyjaśnień, prokuratorzy mają zdecydować o ewentualnym zastosowaniu środków zapobiegawczych.

Dotychczas w śledztwie dotyczącym spółki GetBack S.A. przedstawiono zarzuty 12 osobom, z których osiem aresztowano. Wobec czterech zastosowano poręczenie majątkowe, dozór policji lub zakaz opuszczania kraju.

Piotr Kaczorek z wydziału komunikacji społecznej CBA powiedział w środę PAP, że zatrzymania dokonane przez funkcjonariuszy Biura w Warszawie i pod Warszawą mają związek z nowym wątkiem śledztwa, dotyczącym sieci spółek i 120 mln zł wyprowadzonych ze spółki GetBack. Agenci CBA weszli do kilkunastu miejsc w Warszawie, przeszukując firmy i kancelarie komornicze.

Nad sprawą GetBack pracuje powołany przez prokuratora krajowego Bogdana Święczkowskiego zespół śledczy wydziału I ds. przestępczości gospodarczej Prokuratury Regionalnej w Warszawie i agenci CBA. Do tej pory w śledztwie przesłuchano ponad 70 osób - w tym urzędników Komisji Nadzoru Finansowego i pracowników spółki GetBack.

Głównym podejrzanym w tej sprawie jest zatrzymany przez CBA na lotnisku w Warszawie po powrocie z Izraela b. prezes GetBack Konrad K. Zarzucono mu popełnienie ośmiu przestępstw, m.in. usiłowanie oszustwa na kwotę 250 mln zł, wyrządzenie spółce szkody majątkowej w wielkich rozmiarach - co najmniej ponad 185 mln zł - i podejmowanie działań zmierzających do utrudnienia postępowania karnego i uniknięcia odpowiedzialności karnej.

Były prezes GetBack usłyszał także zarzut przestępstw dotyczących publicznego rozpowszechnienia nieprawdziwych danych w raporcie bieżącym spółki, które mogły wprowadzać w błąd co do wartości instrumentów finansowych emitowanych przez spółkę, czyli manipulacji na rynku.

Zarzuty wobec K. to przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu i naruszające ustawę o obrocie instrumentami finansowymi. Maksymalna kara pozbawienia wolności wynosi do 10 lat; za takie czyny może zostać orzeczona także kara grzywny, przepadek korzyści pochodzących z przestępstwa oraz sąd może orzec obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem.

26 czerwca warszawscy agenci CBA zatrzymali dwoje kolejnych podejrzanych: Katarzynę M. - byłą dyrektor biura zarządu spółki GetBack SA - oraz Szczepana D.-M., prezesa Polskiego Domu Maklerskiego. Była dyrektor jest podejrzana o niszczenie dokumentów, zacieranie śladów przestępstw i pomaganie ich sprawcom w uniknięciu odpowiedzialności karnej. Miała ona także instruować osoby powiązane z GetBack, co zrobić, aby skutecznie zniszczyć posiadane przez nich dowody.

Innym zatrzymanym i aresztowanym w tej sprawie - prezesowi Polskiego Domu Maklerskiego - prokurator zarzucił m.in. działanie na szkodę spółki wspólnie i w porozumieniu z Konradem K. - miał być współtwórcą sieci spółek, które na podstawie pozornych umów służyły do wyprowadzenia pieniędzy z GetBack. Zatrzymany przez CBA Piotr B. usłyszał zarzuty dotyczące tej umowy i działania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a byli członkowie zarządu GetBack - wiceprezes Anna P., Marek P., Bożena S., jej brat Dariusz S. oraz Kinga M.-J. - m.in. wyrządzenia spółce GetBack szkody majątkowej w wielkich rozmiarach, przywłaszczenia ponad 2 mln zł z GetBack, posłużenia się podrobionymi dokumentami, czy żądania wcześniejszego wykupu obligacji GetBack oraz realizacji pozornej umowy na ponad 4 mln zł.

W areszcie pozostają też b. członkowie zarządu Altus TFI, którym postawiono zarzuty wyrządzenia szkody majątkowej GetBack. B. prezes, a później szef rady nadzorczej tego TFI oraz b. członek zarządu zostali zatrzymani przez agentów warszawskiej delegatury CBA na zlecenie prokuratury. Postawiono im zarzuty przestępstw gospodarczych na szkodę firmy GetBack, dokonanych między październikiem 2016 r. a początkiem sierpnia 2017 r. Swoimi działaniami mieli, według prokuratury, wyrządzić spółce około 160 mln zł strat.

Prokuratura i CBA podały, że przestępstwo ma związek ze sprzedażą przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółce GetBack innej firmy za ponad 207 mln zł. Według prokuratorów, jej wartość nie przekraczała 47 mln zł, a mężczyźni, sprzedając ją GetBack, mieli świadomość faktycznej niższej wartości firmy i działali wspólnie z innymi osobami dla osiągnięcia korzyści majątkowej. Ponadto, GetBack spłacił 80 mln zł zobowiązań nabytej firmy, które należało przekazać wierzycielom do końca 2017 r.

Dodatkowe zarzuty w śledztwie po zatrzymaniu b. członków zarządu Altus TFI b. szefowi GetBack. B. dyrektorowi zarządzającemu GetBack i jednocześnie b. członkowi zarządu spółki Markowi P. postawi w najbliższych dniach.

Nad sprawą GetBack pracuje powołany przez Prokuratora Krajowego Bogdana Święczkowskiego zespół śledczy wydziału I ds. przestępczości gospodarczej Prokuratury Regionalnej w Warszawie i agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Do tej pory w śledztwie przesłuchano ponad 70 osób, w tym urzędników Komisji Nadzoru Finansowego i pracowników spółki GetBack.

Według danych Prokuratury Krajowej, na której zlecenie śledztwo wraz z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym prowadzi zespół śledczy w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie, do połowy września ujawniono i zabezpieczono majątek należący do podejrzanych o łącznej wartości prawie 80 mln zł.

Do połowy września w toku śledztwa zgromadzono prawie 200 tomów akt - 70 segregatorów. Każdego dnia wykonywane są czynności zmierzające do wszechstronnego wyjaśnienia tej sprawy, a także do ustalenia rzeczywistych rozmiarów szkody. Z danych śledztwa wynika, że do połowy września było ok. 10 tys. wierzycieli GetBack.