Azamat B. został wydalony z Polski 31 sierpnia 2018 roku na wniosek Szefa ABW. Stanowisko Szefa ABW zostało podjęte na podstawie informacji własnych ABW, a także danych przekazanych stronie polskiej przez służby specjalne krajów partnerskich i podmioty międzynarodowe.

Na ww. decyzję wpływ miały następujące ustalenia:

- Azamat B. przyjechał do Polski w 2006 roku. Na terenie RP posiadał najpierw pobyt tolerowany a następnie ochronę uzupełniającą. Z Polski wyjechał do Belgii (w roku 2009), gdzie wielokrotnie ubiegał się o status uchodźcy. W 2010 r. został na mocy rozporządzenia Dublin II przekazany do Polski. Z posiadanych informacji wiadomo, że od tego czasu regularnie jeździł do Belgii, gdzie przebywała jego druga żona oraz dzieci. Z Belgii został wydalony w marcu 2017 roku. Azamat B. w 2014 roku wyjechał z Belgii na Bliski Wschód, gdzie walczył w szeregach Państwa Islamskiego. Po powrocie do Belgii Azamat B. utrzymywał kontakty ze środowiskiem radykałów, a także osobami trudniącymi się m.in. przemytem broni.

- Azamat B. był traktowany przez służby niemieckie – jak wynika z informacji przekazanych przez służby partnerskie – jako członek organizacji terrorystycznej, był również wymieniany jako osoba powiązana z przemytem ludzi oraz zamieszana w pranie brudnych pieniędzy. W 2017 roku Europol umieścił go na liście osób wspierających organizacje terrorystyczne, a także zakwalifikował jako bojownika islamskiego.

- Z uwagi na powiązania z organizacjami terrorystycznymi Azamat B., przebywający w Belgii, został zatrzymany przez tamtejsze służby i w marcu 2017 roku wydalony z kraju. Otrzymał również 10-letni zakaz wjazdu na teren Belgii. W związku z tym iż Azamat B. miał przyznaną przez polskie władze ochronę uzupełniającą Belgia wydaliła go do Polski. W zaistniałej sytuacji władze Rzeczypospolitej Polskiej nie miały innego wyjścia, jak zobowiązać Azamata B. do opuszczenia terytorium naszego kraju.

- Azamat B. wyjechał w 2009 roku do Rosji, skąd wrócił do Belgii – to informacja, którą dysponują polskie służby specjalne. Azamat B. swój wyjazd relacjonował w czasie postępowania prowadzonego przez belgijski urząd imigracyjny. Informował, że w 2009 roku przybył do Czeczenii, a następnie przebywał w Inguszetii, skąd wraz z żoną i dwójką dzieci wrócił do Belgii (we wrześniu 2009 roku). Na terenie Federacji Rosyjskiej przebywał oficjalnie, nie spotkały go w tym czasie żadne represje. Ten fakt był brany pod uwagę przy formułowaniu wniosku o wydalenie Azamata B. z Polski. Decyzję w jego sprawie podjął, na wniosek Szefa ABW, minister spraw wewnętrznych i administracji. Azamat B. został wydalony, otrzymał również pięcioletni zakaz wjazdu na terytorium RP oraz innych państw Strefy Schengen.

Na zakończenie informuję, że Polska nie uznaje zaangażowania w wojnę o niepodległość Czeczenii za przesłankę do wydalania z terytorium RP Czeczenów przebywających na naszym terytorium legalnie. Polska nie może jednak i nie będzie tolerować działań sprzecznych z prawem, nie będzie się także godzić na zagrożenia płynące z radykalnych postaw cudzoziemców przebywających na naszym terytorium.