Bezpieczeństwo Polaków to dla rządu sprawa fundamentalna – podkreślił premier Mateusz Morawiecki w liście skierowanym w czwartek do uczestników konferencji zorganizowanej w Warszawie z okazji 10-lecia Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Zorganizowana przez RCB konferencja pod hasłem "Zarządzanie kryzysowe wobec współczesnych zagrożeń" jest poświęcona jest m.in. bezpieczeństwu narodowemu w dobie zagrożeń hybrydowych. Poruszane są również sprawy związane z nowym podejściem do zagrożeń krytycznych.

"Stabilny rozwój naszego kraju wymaga solidnych fundamentów i z dolności stawiania czoła pojawiającym się wyzwaniom; wymaga sprawnego zarządzania kryzysowego. Misję tę realizuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa" – napisał premier w przesłaniu, które odczytał szef gabinetu politycznego min. Marek Suski.

Szef rządu podkreślił, że dzięki zaangażowaniu pracowników RCB, ich "odpowiedzialnej postawie, umiejętnościom wzrasta bezpieczeństwo Polski".

Natomiast wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę, że "współczesne zagrożenia wymagają od odpowiedzialnego państwa sprawnego systemu zarządzania kryzysowego. Oznacza to rozpoznawanie zagrożeń, minimalizowanie skutków i koordynację działań przy ich usuwaniu".

Przypomniał, że pierwszym ważnym krokiem do zbudowania systemu zarządzania kryzysowego było powołanie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Stało się to za czasów pierwszego rządu Prawa i Sprawiedliwości, którym kierował premier Jarosław Kaczyński. W ocenie Zielińskiego za rządów PO-PSL pojawiły się "kłopoty ze zbudowaniem potencjału Centrum". "Z biegiem czasu RCD uzyskało taki kształt, że może obecnie reagować pełnowymiarowo" – oznajmił.

Przez 10 lat RCB prowadziło działania m.in. w związku z powodzią w 2010 roku, uczestniczyło w przygotowaniu dużych międzynarodowych wydarzeń: Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012 czy Światowych Dni Młodzieży 2016 r.

Centrum najbardziej jest znane z monitorowania zagrożeń: powodzi, burz, śnieżyc, intensywnych opadów deszczu. To jednak tylko część jego zadań. Ważną ich częścią są planowanie cywilne, ochrona infrastruktury krytycznej, współpraca z instytucjami Unii Europejskiej i NATO. W Centrum powstają dokumenty strategiczne dla sprawnego funkcjonowania zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa państwa: Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego, Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej, Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego.

RCB prowadzi pilotaż systemu ostrzegania SMS-ami przed zagrożeniami. Dzięki niemu informacja o zagrożeniu dociera do wszystkich mieszkańców województwa dotkniętego kataklizmem. Pełna wersja systemu ma działać od 12 grudnia.