Pracę policjantów dobrze ocenia 74 proc. Polaków, a źle 15 proc. - wynika z najnowszego badania CBOS. Notowania policji są obecnie najlepsze z dotychczas zarejestrowanych.
Reklama

"W ciągu ostatnich sześciu miesięcy poprawiły się notowania policji i są obecnie najlepsze z dotychczas zarejestrowanych" - zauważają autorzy badania.

Blisko trzy czwarte Polaków (74 proc., od marca wzrost o 6 punktów procentowych) dobrze ocenia pracę policjantów, a co siódmy badany (15 proc., spadek o 2 punkty) jest z niej niezadowolony.

Częściej policję negatywnie oceniają najmłodsi respondenci (25 proc.), mieszkańcy największych aglomeracji (23 proc.) oraz z gospodarstw domowych o najwyższych dochodach per capita (24 proc.).

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 6–13 września 2018 roku na liczącej 1064 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.