Prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie poprosiła prof. Małgorzatę Gersdorf o doprecyzowanie, którą z medialnych wypowiedzi członka KRS i zarazem prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie Macieja Nawackiego ma się zająć kolegium olsztyńskich sędziów.

Prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie i przewodnicząca Kolegium tego sądu Danuta Hryniewicz 3 września otrzymała pismo Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z prośbą o poddanie pod obrady Kolegium SO w Olsztynie sprawy wypowiedzi medialnej sędziego Macieja Nawackiego, który jest członkiem Krajowej Rady Sądownictwa.

Zawiadomienie miało związek z wywiadem telewizyjnym, którego udzielił sędzia Nawacki. Jak zaznaczono w komunikacie SN, stwierdził on wówczas, że "sędziowie Sądu Najwyższego dopuszczają się naruszenia, łamania prawa w Polsce". "Towarzyszyła temu zapowiedź, że spotkają się z adekwatną reakcją w tym zakresie oraz stwierdzenie: jeżeli ktoś łamie prawo, nie przestrzega go w sposób rażący, łamie porządek konstytucyjny w Polsce, to spotka się chociażby z odpowiedzialnością dyscyplinarną" - dodał SN.

Reklama

Rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie sędzia Olgierd Dąbrowski-Żegalski poinformował w poniedziałek PAP, że w piśmie z SN nie wskazano, gdzie wyemitowano wypowiedź sędziego Nawackiego, nie podano też jej kontekstu. "My w sądzie odnaleźliśmy trzy różne wypowiedzi sędziego Nawackiego nagrane na korytarzach, przy czym tła wypowiedzi są różne, więc były one nagrywane w różnym czasie, w różnych miejscach. Nie wiemy, o którą konkretnie wypowiedź chodzi, nie znamy też jej kontekstu, co jest w tym przypadku bardzo istotne" - powiedział sędzia Dąbrowski-Żegalski. Dodał, że w związku z tymi wątpliwościami poproszono SN o doprecyzowanie, którą wypowiedzią Nawackiego ma się zająć kolegium.

Reklama

Rzecznik olsztyńskiego sądu przyznał, że w związku z tymi wątpliwościami nie wyznaczono jeszcze terminu, w jakim kolegium będzie obradowało nad wypowiedziami sędziego Nawackiego.

W związku z wypowiedziami sędziego Nawackiego sędzia Gersdorf wysłała także do Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Olsztynie zawiadomienie o możliwości popełnienia przez sędziego Nawackiego przewinienia dyscyplinarnego polegającego na naruszeniu m.in. par. 13 Zbioru Zasad Etyki Zawodowej Sędziów i Asesorów Sądowych. Sędzia, do której imiennie skierowano to pismo, wróciła w poniedziałek z urlopu ale - jak podkreślił sędzia Dąbrowski-Żegalski - w pierwszej kolejności zajęła się pilnymi sprawami karnymi.

"Ustawa o Ustroju Sądów Powszechnych wskazuje jednak jasno, że tym wnioskiem winien się zająć Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku" - przyznał sędzia Dąbrowski-Żegalski i dodał, że "wszystko wskazuje na to, że pismo zostanie tam przekazane".