Temistokles Brodowski z wydziału komunikacji społecznej Centralnego Biura Antykorupcyjnego potwierdził, że kontrolę prowadzą funkcjonariusze szczecińskiej delegatury CBA.

"Trzymiesięczna kontrola powinna zakończyć się na początku listopada. Sprawdzamy m.in., czy przy tworzeniu i prowadzeniu spółki Międzyzdrojski Rynek zachowane zostały wszystkie przepisy prawa" - powiedział PAP Brodowski. "Badamy też, czy zachowane zostały zasady rozporządzania gminnym mieniem" - dodał.

Zaznaczył, że zgodnie z ustawą o CBA podjęta na początku sierpnia kontrola może zostać przedłużona przez szefa CBA w szczególnych przypadkach, ale nie dłużej jak do sześciu miesięcy.

Sekretarz gminy Międzyzdroje Henryk Nogala powiedział we wtorek PAP, że zgodnie z przedstawionym upoważnieniem w Urzędzie trwa kontrola CBA. "Dotyczy ona, określonych przepisami prawa, procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie rozporządzania mieniem gminy Międzyzdroje" - dodał.

Sekretarz pytany przez PAP zaprzeczył, by postępowanie CBA wynikało z wcześniejszej wewnętrznej kontroli przeprowadzonej przez sam urząd, czy też było prowadzone na prośbę gminy. "Kontrola nie została wszczęta na naszą prośbę, ale udostępniamy kontrolującym wszystkie dokumenty, które są w naszym posiadaniu" - powiedział PAP Nogala.(PAP)

autor: Aleksander Główczewski