GUS: Najlepsza koniunktura w sekcji finanse i ubezpieczenia w sierpniu


Warszawa, 24.08.2018 (ISBnews) - Najbardziej optymistyczne oceny wśród badanych rodzajów działalności usługowej w czerwcu 2018 r. zgłaszają jednostki należące do sekcji finanse i ubezpieczenia, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).
W sekcji transport i gospodarka magazynowa w sierpniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 14,1 (plus 13,5 w lipcu). Poprawę koniunktury odnotowuje 18,9% badanych firm, a jej pogorszenie - 4,8% (przed miesiącem odpowiednio 19,4% i 5,9%). Pozostałe przedsiębiorstwa uważają, że ich sytuacja nie ulega zmianie, podano w komunikacie.
"Mimo mniej korzystnych diagnoz popytu, sprzedaży i sytuacji finansowej, przewidywania popytu i sprzedaży są bardziej optymistyczne od formułowanych miesiąc wcześniej, a prognozy sytuacji finansowej są nadal pozytywne. Odnotowywany jest wzrost opóźnień płatności za wykonane usługi, nieco szybszy od zgłaszanego w ubiegłym miesiącu. Kierujący jednostkami planują zwiększenie zatrudnienia. Ceny w najbliższych trzech miesiącach mogą rosnąć wolniej niż oczekiwano w lipcu" - podał GUS.
W zakwaterowaniu i gastronomii w bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 12,3 (w lipcu plus 16,2). Poprawę koniunktury odnotowuje 18% badanych firm, a jej pogorszenie - 5,7% (przed miesiącem odpowiednio 21,1% i 5,0%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.
"Bieżący popyt i sytuacja finansowa oceniane są korzystnie, podobnie jak przed miesiącem. Diagnozy sprzedaży są nieco mniej pozytywne od zgłaszanych w lipcu. Odpowiednie przewidywania są mniej optymistyczne od formułowanych w ubiegłym miesiącu. Odnotowywany jest wzrost opóźnień płatności za wykonane usługi. Po raz pierwszy w tym roku dyrektorzy jednostek planują nieznaczne redukcje zatrudnienia. W najbliższych trzech miesiącach można spodziewać się niewielkiego wzrostu cen" - czytamy dalej.
W sekcji informacja i komunikacja w sierpniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 18 (w lipcu plus 16,9). Poprawę koniunktury odnotowuje 23,5% badanych firm, a jej pogorszenie – 5,5% (przed miesiącem odpowiednio 22,7% i 5,8%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.
"Utrzymują się pozytywne diagnozy popytu i sytuacji finansowej. Bieżąca sprzedaż oceniana jest mniej korzystnie niż przed miesiącem. Odpowiednie przewidywania są optymistyczne i lepsze od zgłaszanych w lipcu. Odnotowywany jest wzrost opóźnień płatności za wykonane usługi. Kierujący jednostkami planują zwiększenie zatrudnienia. W najbliższych trzech miesiącach można nadal spodziewać się niewielkiego wzrostu cen" - podano także.
Wreszcie, działalność finansowa i ubezpieczeniowa odnotowała w sierpniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury na poziomie plus 26,4 (przed miesiącem plus 27,4). Poprawę koniunktury odnotowuje 30,0% badanych firm, a jej pogorszenie - 3,6% (w lipcu odpowiednio 30,9% i 3,5%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.
"Mimo utrzymujących się korzystnych diagnoz popytu i bardziej korzystnych niż w lipcu ocen bieżącej sprzedaży, aktualna sytuacja finansowa oceniana jest mniej pozytywnie niż przed miesiącem. Odpowiednie przewidywania są mniej optymistyczne od formułowanych w lipcu. Sygnalizowany jest niewielki spadek opóźnień płatności za wykonane usługi. Dyrektorzy jednostek planują nieznaczny wzrost zatrudnienia. W najbliższych trzech miesiącach można spodziewać się spadku cen, zbliżonego do prognoz z lipca" - czytamy w komunikacie.
(ISBnews)