Reklama

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego podjął decyzję o kompleksowym remoncie budynku przy ul. Piaskowej 9. Z przygotowanej ekspertyzy stanu technicznego bloku wynika, że zostały popełnione tam błędy projektowe. Dlatego lokatorzy 147 mieszkań muszą je opuścić na czas naprawy budynku.

Decyzja dotycząca złego stanu technicznego budynku wydana została pod koniec lipca. Jak tłumaczył dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Wola Mateusz Matejewski, "w pierwszej połowie 2018 roku ZGN Wola zlecił ekspertyzę, która miała określić stan techniczny budynku na ul. Piaskowej. Niestety okazało się, że wnioski są niepokojące, a ekspertyza mówi o spękaniach ścian, ugięciach stropów i zawilgoceniu budynku". "Po otrzymaniu tego dokumentu, został on natychmiast przekazany do nadzoru budowlanego" - podkreślił Matejewski cytowany w komunikacie prasowym stołecznego urzędu.

Na początek muszą się wyprowadzić mieszkańcy 43 lokali z II klatki bloku. Ich mieszkania są wyznaczone do remontu w pierwszej kolejności. Na opuszczenie lokali mają czas do września. Później wyprowadzka czeka mieszkańców z klatek III i IV. Natomiast stan techniczny klatek I i V nie wymaga prowadzenia prac remontowych, więc tam mieszkańcy będą mogli zostać w swoich mieszkaniach.

Burmistrz dzielnicy Wola Krzysztof Strzałkowski zadeklarował, że "w związku z tą absolutnie wyjątkową sytuacją, mieszkańcy na czas remontu otrzymają pełnowartościowe lokale zamienne". Zapewnił jednocześnie, że lokale zamienne będą w "jak najlepszym standardzie i położone będą głównie na terenie dzielnicy Wola". Podkreślił również, że dzielnica pokryje koszty przeprowadzki i powrotu do mieszkań przy ul. Piaskowej.

Strzałkowski podkreślił, że to będzie bardzo trudny proces, ale "bezpieczeństwo mieszkańców jest najważniejsze", dlatego "budynek objęty jest stałym monitoringiem, a jego stan techniczny kontrolują zamontowane urządzenia pomiarowe". "W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek zagrożenia podjęte zostaną działania interwencyjne" - dodał.

Wolscy urzędnicy deklarują też, że proces zamiany lokali nie będzie wymagał żadnych czynności formalnych ze strony mieszkańców, a także podkreślają gotowość do pomocy lokatorom. Stołeczny urząd poinformował też, iż mieszkańcy, którzy nie mogą samodzielnie zabezpieczyć swoich podstawowych potrzeb, w związku z zaistniałą sytuacją, będą mogli uzyskać wsparcie Ośrodka Pomocy Społecznej. Uruchomiono także specjalną linię telefoniczną, aby mieszkańcy mieli bieżący kontakt z urzędnikami.

Dla mieszkańców bloku przy ul. Piaskowej 9 zorganizowane zostaną spotkania, w których wezmą udział władze dzielnicy, przedstawiciele Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami, Ośrodka Pomocy Społecznej, Wydziału Zasobów Lokalowych, Wydziału Oświaty i Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia. Spotkania odbędą się w Sali Sesji Urzędu Dzielnicy Wola przy al. Solidarności 90 kolejno: 10 sierpnia o godz. 18 dla mieszkańców klatki II; 13 sierpnia o godz. 18 dla mieszkańców klatek III i IV i 21 sierpnia o godz. 18 dla mieszkańców klatek I i V.

Remont budynku przy ul. Piaskowej 9 ma być zakończony się do 31 grudnia 2019 r.(PAP)

autor: Dorota Stelmaszczyk