Akt oskarżenia przeciwko M.R. skierowany został do Sądu Rejonowego w Lubartowie przez Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej – poinformował w piątek w komunikacie dział prasowy Prokuratury Krajowej.

W toku postępowania ustalono, że 31 grudnia 2015 r. oskarżony prokurator Prokuratury Rejonowej w Lubartowie - jako funkcjonariusz publiczny - zażądał od określonej osoby korzyści majątkowej w wysokości 3 tysięcy złotych, w zamian za wykonanie czynności służbowej.

Ogłoszenie zarzutów prokuratorowi M.R., przesłuchanie go w charakterze podejrzanego a następnie skierowanie przeciwko niemu aktu oskarżenia do Sądu, było możliwe po uchyleniu mu immunitetu. Odwoławczy Sąd Dyscyplinarny przy Prokuratorze Generalnym 26 czerwca 2017 r. utrzymał w mocy uchwałę Sądu Dyscyplinarnego przy Prokuratorze Generalnym o zezwoleniu na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej prokuratora M. R.

Reklama

Wniosek o podjęcie uchwały o zezwoleniu na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej prokuratora został skierowany do Sądu Dyscyplinarnego przy Prokuratorze Generalnym przez Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej. (PAP)

Autor: Zbigniew Kopeć