Sejm w bloku głosowań zdecydował, że zajmie się sprawozdaniem komisji ws. projektu uchwały dot. zmian w regulaminie Izby, pozwalającym na obniżenie uposażenia lub diety parlamentarzystów, których zachowanie "nie licuje z powagą pełnionych przez nich funkcji" i narusza powagę Sejmu i Senatu

Sejmowa komisja regulaminowa, spraw poselskich i immunitetowych we wtorek zarekomendowała przyjęcie projektu uchwały.

Obniżanie uposażeń lub diet ma dotyczyć zachowania na posiedzeniach Sejmu, Senatu i Zgromadzenia Narodowego, bądź na posiedzeniach Prezydium Sejmu, Prezydium Senatu, Konwencie Seniorów, komisjach sejmowych i senackich oraz Zgromadzenia Narodowego. Obniżenie uposażenia byłoby możliwe również w przypadku "naruszenia w rażący sposób spokoju lub porządku" na terenie będącym w zarządzaniu Kancelarii Senatu. Projekt zmian dostosowuje Regulamin do uchwalonej wcześniej ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora.