Komisja weryfikacyjna unieważniła w środę decyzje reprywatyzacyjne ws. nieruchomości przy ul. Szarej i Czerniakowskiej; uchyliła także decyzję zwrotową ws. ul. Kazimierzowskiej. Komisja zdecydowała też o kolejnych odszkodowaniach i zadośćuczynieniach dla lokatorów.

Decyzja reprywatyzacyjna ws. nieruchomości przy ul. Szarej i Czerniakowskiej została wydana w 2010 r., podpisana została przez ówczesnego wiceszefa Biura Gospodarki Nieruchomościami Jakuba R. Chodzi o teren na warszawskim Powiślu, który odzyskał biznesmen Maciej M., oskarżony obecnie ws. warszawskich reprywatyzacji. M. planował wybudować tam apartamentowce.

"Kumulacja wad, jakimi obarczone są wskazane decyzje prezydenta m.st. Warszawy stanowi rażące naruszenie przepisów prawa, które obligowało komisję do stwierdzenia wydania tych decyzji z naruszeniem prawa" - zaznaczył w uzasadnieniu decyzji ws. nieruchomości przy ul. Szarej i Czerniakowskiej przewodniczący komisji Patryk Jaki. Dodał, że żadna z tych decyzji nie wywołała nieodwracalnych skutków prawnych - "warszawska nieruchomość położona przy ul. Czerniakowskiej, Szarej i Rozbrat nie została zbyta na rzecz osób trzecich".

Komisja podjęła także decyzję ws. nieruchomości przy ul. Kazimierzowskiej 34. Uchyliła decyzję zwrotową, nakazała ponowne rozpatrzenie sprawy i przejęcie nieruchomości w zarząd przez miasto. W tej sprawie komisja nie przeprowadzała rozprawy. Nieruchomość ta została zreprywatyzowana na rzecz Jakuba R.

"Decyzja reprywatyzacyjna została wydana z rażącym naruszeniem zasad prawdy obiektywnej, pomimo nieustalenia posiadania nieruchomości warszawskiej przez dotychczasowych właścicieli" - uzasadniał Jaki. Dodał, że "w dacie wydania decyzji reprywatyzacyjnej prezydent Warszawy nie dysponował pełnymi odpisami aktów notarialnych, na podstawie których ostatecznie nieruchomość przy ul. Kazimierzowskiej weszła w posiadanie Jakuba R.".

Komisja wydała także kolejne decyzje dot. odszkodowań i zadośćuczynień dla lokatorów zreprywatyzowanych nieruchomości - na rzecz mieszkańców ul. Marszałkowskiej 43, Poznańskiej 14 oraz Nabielaka 9, Noakowskiego 16 i Hożej 25a. "Łączna suma przyznanych dziś przez komisję odszkodowań i zadośćuczynień to 256 tys. 625 zł" - poinformował Patryk Jaki.