Ministrowie finansów państw UE przyjęli w piątek w Luksemburgu rekomendacje wobec Węgier i Rumunii w związku z tym, że kraje te nie trzymają się wyznaczonych przez UE ram polityki budżetowej.

Projekt rekomendacji w tej sprawie przygotowała jeszcze w maju KE, którą niepokoi prowadzona przez Węgry i Rumunię polityka fiskalna. Chodzi o procedurę, w ramach której bada się odchylenie budżetowe od optymalnej ścieżki dla danego państwa. Ministrowie finansów zgodzili się w piątek z Komisją, że w przypadku Węgier i Rumunii mowa jest o "znacznym odchyleniu".

Dlatego pozostałe państwa członkowskie przyjęły rekomendację, by kraje te skorygowały swoje odchylenie od optymalnego kursu budżetowego. W przypadku Węgier chodzi 2018 r., natomiast dla Rumunii zalecenie obejmuje lata 2018 i 2019.

Państwa członkowskie już w zeszłym roku nalegały na Bukareszt, podkreślając potrzebę zaciśnięcia pasa i poprawy sytuacji budżetowej. UE ma jednak ograniczone pole działania wobec krajów, które nie są członkami strefy euro.

Reklama

Zgodnie z danymi KE Węgry w 2017 r. pogorszyły swoje saldo strukturalne do poziomu 3,1 proc. To o 1,6 punktu procentowego więcej niż wynoszący 1,5 proc. PKB średnioterminowy cel. Wydatki rządowe tego kraju są też znacznie powyżej poziomu odniesienia ustalonego przez Radę UE jeszcze w 2016 r.

Państwa członkowie UE zarekomendowany władzom w Budapeszcie, by podjęły one działania, mające na celu doprowadzenie do tego, by nominalny wzrost wydatków rządowych nie przekraczał 2,8 proc. w 2018 r. Oznacza to dostosowanie strukturalne na poziomie 1 proc. PKB. Węgry mają czas do 15 października na poinformowanie o powziętych działaniach.

W przypadku Rumunii balans strukturalny pogorszył się do poziomu 3,3 proc. PKB, a wydatki rządowe poszybowały wysoko ponad poziom ustalony przez Radę.

"Niepowodzenie działań w odpowiedzi na wcześniejsze rekomendacje - z ryzykiem przekroczenia 3 proc. PKB wartości referencyjnej dla deficytu - oznacza konieczność pilnych działań" - podkreśliła Rada UE w komunikacie.

Ministrowie finansów chcą, żeby Bukareszt podjął działania zapewniające, że nominalny wzrost wydatków rządowych nie przekroczy 3,8 proc. w 2018 r. i 5,1 proc. w 2019 r. Oznaczałby to dostosowanie strukturalne (czyli albo obniżenie wydatków, albo większe wpływy, albo jedno i drugie) na poziomie 0,8 proc. w obu latach. Rumunia również ma czas na wdrożenie rekomendacji do 15 października.