Wszystkie założone przez rząd cele wprowadzenia programu 500 plus zostały osiągnięte - oceniła wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Bojanowska, podczas konferencji z okazji wydania w województwie opolskim miliarda złotych na świadczenie wychowawcze.

Zdaniem wiceminister, program 500 plus okazał się niekwestionowanym sukcesem, mimo zgłaszanych przez opozycję wątpliwości i zastrzeżeń.

"Program miał trzy cele: wzrost liczby narodzin, redukcję ubóstwa i szeroko pojętą inwestycję w rodzinę. Obserwując efekty, można powiedzieć, że wszystkie cele zostały osiągnięte. Programem objęto 3,7 mln dzieci z 2,43 mln polskich rodzin. W ciągu pierwszego roku odnotowano spadek skrajnego ubóstwa z 6,5 do 4,9 proc. Zmniejszyła się liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej i wzrósł dochód rodzin. Natomiast nie sprawdziły się proroctwa na temat niewłaściwego wydatkowania otrzymywanych w ramach programu pieniędzy" - podkreśliła wiceminister.

Zdaniem Bojanowskiej, na zwiększenie liczby urodzeń z 369 tysięcy w 2015 do 402 tys. w roku ubiegłym, miała wpływ m.in. rekordowo niska stopa bezrobocia i poczucie stabilności wśród pracowników, którzy coraz częściej są zatrudniani na umowy na czas nieokreślony.

Wicewojewoda opolska Violetta Porowska poinformowała, że na terenie województwa z programu 500 plus miesięcznie korzysta 76 tysięcy dzieci z 51 tysięcy rodzin. W województwie, które od wielu lat odnotowuje największy spadek liczby mieszkańców w skali kraju, liczba urodzin w ciągu ostatnich dwóch lat wzrosła o 12 procent.

Wiceminister Bojanowska powiedziała, że rodzina od początku była w centrum uwagi rządu Prawa i Sprawiedliwości. Zaznaczyła, że polityka rodzinna jest kierowana także w stronę osób starszych i niepełnosprawnych.

"Od kondycji rodziny zależy także kondycja całego społeczeństwa. Żyjemy coraz dłużej i nie są już rzadkością rodziny trzy-, a nawet czteropokoleniowe. Nasz rząd w swoich działaniach stara się uwzględnić potrzeby wszystkich jej członków, kierując do nich specjalnie adresowane programy" - powiedziała Bojanowska.

Na błoniach Politechniki Opolskiej, w której odbyła się konferencja z udziałem wiceminister, zorganizowano piknik rodzinny dla mieszkańców regionu z udziałem służb mundurowych, które prezentują sprzęt wykorzystywany przez wojsko, straż pożarną, Straż Graniczną i policję. Organizatorem sobotniej konferencji i pikniku jest wojewoda opolski.