Łącznie 69 proc. Polaków interesuje się jesiennymi wyborami samorządowymi; 74 proc. deklaruje udział w nich - wynika z najnowszego sondażu CBOS. Wyborami tymi nie interesuje się 30 proc. Polaków, a 12 proc. nie zamierza w nich uczestniczyć.
Reklama

Spośród 69 proc. ankietowanych, którzy oświadczyli, że interesują się zbliżającymi się wyborami samorządowymi, bardzo zainteresowanymi nimi jest 25 proc., a 44 proc. raczej się nimi interesuje. Spośród niezainteresowanych, 10 proc. wyborami samorządowymi nie interesuje się zupełnie, a 20 proc. raczej. 1 proc. badanych nie wyraził zdania.

"W porównaniu ze wskazaniami respondentów z poprzednich lat można stwierdzić, że jesienne wybory już teraz, na wiele miesięcy przed dniem głosowania, cieszą się dużym zainteresowaniem" - wskazuje CBOS. Jak dodaje, odsetek ankietowanych, którzy twierdzą, że interesują się nadchodzącymi wyborami, okazuje się zbliżony do tego z październiku 2014 roku, a więc na końcowym etapie kampanii poprzedzającej ostatnie wybory władz lokalnych.

Wybory samorządowe - podaje CBOS - w największym stopniu absorbują uwagę respondentów najlepiej wykształconych i zainteresowanych polityką. Wśród osób deklarujących bardzo duże i duże zainteresowanie polityką zainteresowanie wyborami samorządowymi deklaruje aż 91 proc. osób; wśród tych, których zainteresowanie polityką jest niewielkie - 54 proc., a wśród tych, którzy w ogóle polityką się nie interesują, zainteresowanie wyborami samorządowymi zadeklarowało 40 proc.

Częściej też interesują się wyborami samorządowymi osoby mające sprecyzowane poglądy polityczne i sympatie partyjne. 85 proc. zdeklarowanych zwolenników ugrupowań politycznych jest zainteresowanych wyborami. Wśród niegłosujących ten odsetek wynosi tylko 38 proc.

Jak wskazuje CBOS, deklaracje zainteresowania wyborami władz lokalnych w niewielkim stopniu różnicuje natomiast wielkość zamieszkiwanej przez badanych miejscowości: waha się ono od 67 proc. (wieś) do 72 proc. (miasta od 20 tys. do 500 tys. mieszkańców).

Spośród 74 proc. deklarujących udział w wyborach samorządowych, 59 proc. stwierdziło, że weźmie w nich udział na pewno, a 15 proc. - że raczej będzie w nich uczestniczyć. Deklarację o tym, że na pewno nie weźmie udziału w wyborach złożyło 8 proc. respondentów, 4 proc. zadeklarowało umiarkowaną niechęć, a 14 proc. ankietowanych nie podjęło jeszcze decyzji.

W wyborach władz lokalnych w największym stopniu chcieliby uczestniczyć mieszkańcy największych aglomeracji powyżej 500 tys. mieszkańców. Wśród mieszkańców takich miast 80 proc. deklaruje chęć wzięcia udziału w wyborach. Wśród mieszkańców mniejszych miejscowości odsetek nieznacznie spada. Wynosi on 77 proc. w przypadku miast, w których mieszka od 20 tys. do 99 999 oraz od 100 tys. do 499 999 mieszkańców, 71 proc. w przypadku miast do 19 999 mieszkańców, a 72 proc. w przypadku wsi.

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (335) przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 5–12 kwietnia 2018 roku na liczącej 1140 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Pierwsza tura wyborów samorządowych może się odbyć w jedną z trzech niedziel: 21 października, 28 października lub 4 listopada br. W wyborach wybierzemy wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a także rady gmin i powiatów oraz sejmiki województw. Kampania wyborcza rozpoczyna się w dniu zarządzenia wyborów.