Prokurator Prokuratury Rejonowej w Myszkowie, w ramach pozakarnej działalności Prokuratury, wniósł w marcu 2018 roku do Sądu Rejonowego w Myszkowie pozew przeciwko pracodawcy, który naraził pracownika na utratę życia lub ciężki uszczerbek na zdrowiu.

Pracodawca dopuścił pracownika do pracy na nieodebranych formalnie do użytkowania rusztowaniach, które były nieprawidłowo zbudowane i nieprawidłowo zabezpieczone. Na skutek obrażeń doznanych w wyniku wypadku pracownik zmarł. Pracodawca został w tej sprawie skazany prawomocnym wyrokiem karnym.

Prokurator, w celu zabezpieczenia praw małoletnich córek pokrzywdzonego, w tym zadośćuczynienia za doznana krzywdę wobec osierocenia dziewczynek, wystąpił przeciwko pracodawcy, z roszczeniem o zapłatę na rzecz każdej z nich w kwocie po 37.000 zł.