Impel: Izba Administracji Skarbowej uchyliła decyzję ws. VAT od spółki zależnej


Warszawa, 20.04.2018 (ISBnews) - Hospital Service Company, spółka zależna Impela, otrzymała decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu o uchyleniu w całości decyzji organu I instancji, tj. Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu i umorzeniu postępowania w sprawie stosowania przez spółkę zwolnienia z VAT usług w zakresie opieki medycznej, świadczonych przez spółkę, podano w komunikacie.
"Uchylona decyzja określała dodatkowe zobowiązanie podatkowe dla spółki w podatku VAT w wysokości 14 545 tys. zł i wynikała z niewłaściwego, w ocenie UKS, zastosowania zwolnienia z podatku VAT, w zakresie usług pomocowych przy pacjencie świadczonych przez spółkę na rzecz podmiotów leczniczych" – czytamy w komunikacie.
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu w decyzji stwierdził brak podstaw do zakwestionowania spółce Hospital Service Company we Wrocławiu prawa do zastosowania zwolnienia od opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 w związku z art. 43 ust. 17 i ust. 17a ustawy VAT, do świadczonych w roku 2014 usług w zakresie opieki medycznej, służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz dostawy towarów i świadczenia usług ściśle z tymi usługami związanymi, o których mowa w Interpretacji indywidualnej, wymieniono w informacji.
"Niniejsza decyzja jest ostateczna i podlega wykonaniu" – zaznaczono także.
Grupa Impel jest czołowym w Polsce dostawcą usług (m.in. utrzymania porządku i czystości, ochrony mienia, usług finansowych) dla instytucji i przedsiębiorstw.
(ISBnews)