W piątek JSW poinformowała o podpisaniu porozumienia o współpracy z Zakładem Lekkich Struktur i Technologii Polimerowej Politechniki Chemnitz, Centrum Badawczym STEX Instytutu Fraunhofera, Instytutem Inżynierii Procesów Energetycznych i Chemicznych oraz Jednostką Biznesową Procesów Konwersji Chemicznej przy Instytucie Fraunhofera.

Szczegółowe obszary prowadzonych w ramach podjętej współpracy badań, JSW i należąca do niej spółka JSW Innowacje mają przedstawić w najbliższych miesiącach.

"Najważniejsze pola wspólnych działań obejmować będą prace związane z tzw. smart coal mine 4.0 - chodzi m.in. egzoszkielet (konstrukcja wzmacniająca siłę użytkownika - PAP) dla górników czy autarkiczne (samowystarczalne) systemy pojazdów z alternatywnym napędem i systemem identyfikacji" - poinformowała rzeczniczka JSW Katarzyna Jabłońska-Bajer.

Reklama

Planowane jest też podjęcie badań nad zaawansowanymi materiałami węglowymi opartymi na smole węglowej, a także nad separacją oraz wytwarzaniem wodoru z kopalnianych i odnawialnych źródeł, na potrzeby e-transportu czy energii.

Partnerzy zamierzają również pracować nad rozwojem technologii służącej zwiększeniu bezpieczeństwa pracy górników w ekstremalnych warunkach. Chodzi o tzw. moduły bezpieczeństwa i systemy wykrywania ludzi oparte na nowych systemach kamer czy systemy czujników do monitorowania funkcji życiowych. Inny obszar badań dotyczy stosowania w górnictwie lekkich konstrukcji, np. nowych lekkich systemów kotew z tworzyw sztucznych, wzmocnionych włóknem szklanym.

Niemiecki Instytut Fraunhofera, współpracujący z Uniwersytetem Technicznym we Freibergu, Chemnitz oraz wieloma innymi jednostkami naukowo-badawczymi na świecie, należy do największych w Europie organizacji badawczo-wdrożeniowych, uczestniczących w innowacyjnych projektach przemysłowych wspólnie z takimi koncernami jak: Volkswagen czy Hilti. Placówka skupia 66 jednostek badawczych, zatrudniając 24 tys. pracowników. Na projekty badawcze przeznacza rocznie ok. 2 mld euro.

Nawiązanie współpracy z niemieckimi partnerami to kolejny etap działań jastrzębskiej spółki, służących wprowadzaniu innowacji i nowoczesnych technologii w kopalniach - w pierwszej kolejności JSW, a następnie także innych polskich spółek węglowych. Efektem ma być unowocześnienie procesu produkcyjnego, zmniejszenie kosztów produkcji węgla i poprawa bezpieczeństwa w górnictwie. (PAP)

autor: Marek Błoński

edytor: Anna Mackiewicz