Sąd Okręgowy w Krakowie oddalił wniosek o rozpoczęcie procesu likwidacji Fundacji Książąt Czartoryskich. Pod koniec 2017 roku jej władze złożyły wniosek o likwidację "w związku z wyczerpaniem się misji fundacji", ale według orzeczenia sądu fundacja nadal posiada fundusze na prowadzenie działalności.

Zgodnie z ostatnimi informacjami, środki zebrane w czasie jej prowadzenia zostały przekazane na rzecz nowo powstałej fundacji z siedzibą w Liechtensteinie. W 2016 roku państwo polskie kupiło kolekcję dzieł sztuki należącą do Fundacji Czartoryskich, w tym „Damę z gronostajem” Leonarda da Vinci, za kwotę 100 mln euro.