Do konsultacji społecznych trafił projekt ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne. Ma on mają pomóc rolnikom w oddłużeniu gospodarstwa.

Resort rolnictwa przygotował przepisy dot. oddłużenia gospodarstw w efekcie licznych próśb rolników, związków i organizacji rolniczych, którzy wskazywali, że zadłużenie wynika często z przyczyn niezależnych od rolników, jak embargo i kłopoty ze sprzedażą produktów, wahania cen, klęski żywiołowe.

Krajowa Rada Izb Rolniczych ocenia, że zadłużenie gospodarstw jest poważnym problemem.

W projekcie ustawy proponuje się cztery formy pomocy. Rolnicy mogliby skorzystać z pomocy ARiMR w formie dopłat do oprocentowania kredytów restrukturyzacyjnych oraz pożyczek na spłatę zadłużenia. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) miałby udzielać zaś gwarancji spłaty bankowych kredytów inwestycyjnych, oraz przejąłby zadłużenie podmiotów (rolników) prowadzących gospodarstwo rolne.

Przewidziana pomoc jest szczególną formą pomocy państwa, która udzielana będzie rolnikom (podmiotom) znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej.

Restrukturyzacją może być objęta osoba fizyczna lub prawna będąca właścicielem gospodarstwa rolnego. Warunkiem jest prowadzenia gospodarstwa przynajmniej przez trzy lata do dnia powstania obowiązku podatkowego.

Postępowanie restrukturyzacyjne będzie wszczynane na wniosek rolnika (podmiotu).

Aby uzyskać dopłatę do oprocentowania czy pożyczki na spłatę zadłużenia oraz gwarancji spłaty zadłużenia, konieczne będzie przedstawienie przez wnioskodawcę zatwierdzonego przez wojewódzki ośrodek doradztwa rolniczego planu restrukturyzacji gospodarstwa wraz z określeniem kwoty kredytu lub pożyczki niezbędnej do odzyskania płynności finansowej.

W przypadku decyzji rolnika o przekazaniu gruntów do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w zamian za przejęcie zadłużenia gospodarstwa, osoba ta będzie miała pierwszeństwa do dzierżawy państwowej ziemi lub odkupu przekazanych gruntów, ale nie wcześniej niż po upływie pięciu lat.

Autorzy projektu proponują w celu zabezpieczenia spłaty pomocy, która będzie udzielana ze środków publicznych, aby do egzekucji komorniczych prowadzonych na wniosek KOWR w stosunku do nieruchomości stanowiących zabezpieczenia pożyczek lub gwarancji spłaty kredytu restrukturyzacyjnego, nie miały zastosowania przepisy w sprawie określenia podmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji. Chodzi o m.in. stada podstawowe i maszyny niezbędne do prowadzenia produkcji, np. śrutownik do robienia paszy.

W opinii Krajowej Rady Izb Rolniczych w projekcie brak jasno sprecyzowanych warunków, jakie trzeba spełnić, aby z takiej pomocy skorzystać i sposobu, w jaki będzie przyznawana pomoc (przez banki czy przez KOWR i ARiMR). Samorząd rolniczy obawia się, że jeżeli obsługę tej pomocy przekaże się bankom, może okazać się, że banki nie będą pomagać rolnikom, bo ci wcześniej nie spłacali w terminie rat kredytów. Banki uznają takiego klienta za niewiarygodnego i niemającego zdolności kredytowej. Zdaniem KRIR przepisy powinny byś przygotowane w taki sposób, aby nie blokować możliwości skorzystania z tej formy pomocy dla gospodarstw i ich rodzin.

Z danych banków współpracujących z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) wynika, że aktualnie problemy ze spłatą kredytów ma 1690 producentów rolnych na ponad 158 mln zł.

Konsultacje projektu społeczne potrwają 20 lutego. (PAP)

autor: Anna Wysoczańska

edytor: Anna Mackiewicz