"Jesteście państwo wychowawcami młodych naukowców, wychowawcami następnego pokolenia ludzi polskiej nauki" - powiedział prezydent Andrzej Duda, zwracając się do nowo mianowanych profesorów. "Chciałbym prosić o to, żebyście byli solidnymi nauczycielami. Solidny nauczyciel - to znaczy nauczyciel wymagający" - dodał.

Andrzej Duda poprosił również nowo mianowanych profesorów o to, by "nigdy nie hamowali odwagi, (...) nigdy nie hamowali u młodych takiej naukowej śmiałości". "Żebyście wręcz zachęcali ich do naukowej śmiałości, zachęcali ich do naukowej odwagi" - zachęcał.

Prezydent zadeklarował, że san stawia naukę wysoko. "Dlatego, że to ona jest motorem budowania silnego państwa, że to ona jest motorem budowania państwa innowacyjnego. Sprzężenie gospodarki z badaniami i rozwojem jest tym, co może rzeczywiście pchnąć naprzód rozwój państwa: ekonomiczny, a w efekcie także i społeczny" - ocenił Andrzej Duda.

Reklama

Akty nominacyjne z rąk prezydenta odebrało we wtorek 40 osób:

1. Krzysztof Cendrowski - profesor nauk medycznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny;

Reklama

2. Bogusław Cyganek - profesor nauk technicznych, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie;

3. Dominik Dorosz - profesor nauk technicznych, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie;

4. Grzegorz Dworacki - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu;

5. Grażyna Firlit-Fesnak - profesor nauk społecznych, Uniwersytet Warszawski;

6. Magdalena Frąc - profesor nauk rolniczych, Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie;

7. Krzysztof Kempa - profesor nauk fizycznych, Boston College, Stany Zjednoczone;

8. Jarosław Kierkuś - profesor nauk medycznych, Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie;

9. Kazimierz Kik - profesor nauk społecznych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach;

10. Anna Kozioł - profesor nauk chemicznych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;

11. Tomasz Kozłowski - profesor nauk technicznych, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach;

12. Danuta Kruk - profesor nauk fizycznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;

13. Wacław Kuczmik - profesor nauk medycznych, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach;

14. Krzysztof Łabuzek - profesor nauk medycznych, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach;

15. Jolanta Marciniak-Kowalska - profesor nauk technicznych, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie;

16. Joanna Mika - profesor nauk medycznych, Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie;

17. Iwona Morkunas - profesor nauk biologicznych, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu;

18. Marek Murias - profesor nauk farmaceutycznych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu;

19. Andrzej Nowakowski - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu;

20. Józef Pastuszka - profesor nauk technicznych, Politechnika Śląska;

21. Maciej Paszyński - profesor nauk technicznych, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie;

22. Katarzyna Pernal - profesor nauk fizycznych, Politechnika Łódzka;

23. Wiesława Piekarska - profesor nauk technicznych, Politechnika Częstochowska;

24. Dorota Pijanowska - profesor nauk technicznych, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk w Warszawie;

25. Jerzy Rojek - profesor nauk technicznych, Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie;

26. Dorota Skotarczak - profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

27. Stanisław Spodzieja - profesor nauk matematycznych, Uniwersytet Łódzki;

28. Maciej Sypek - profesor nauk fizycznych, Politechnika Warszawska;

29. Marek Szklarczyk - profesor nauk chemicznych, Uniwersytet Warszawski;

30. Krzysztof Szymanowicz - profesor sztuk plastycznych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;

31. Radosław Śpiewak - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;

32. Tadeusz Telejko - profesor nauk technicznych, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie;

33. Jacek Treliński - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi;

34. Renata Urban-Chmiel - profesor nauk weterynaryjnych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie;

35. Krzysztof Walkowiak - profesor nauk technicznych, Politechnika Wrocławska;

36. Marek Wendorff - profesor nauk o Ziemi, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie;

37. Artur Wymysłowski - profesor nauk technicznych, Politechnika Wrocławska;

38. Monika Załęska-Radziwiłł - profesor nauk technicznych, Politechnika Warszawska;

39. Katarzyna Ziemnicka - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu;

40. Włodzimierz Zieniutycz - profesor nauk technicznych, Politechnika Gdańska. (PAP)

autor: Katarzyna Florencka