Wiceminister i p.o. prezesa uczestniczyli w Warszawie w konferencji "Priorytety w ochronie zdrowia 2018".

Jacyna przyznał, że od samego początku zakładano, że regulacja będzie wymagała doprecyzowania. Zastrzegł, że trudno już ją całościowo oceniać, bo nie ma jeszcze pełnych raportów za pierwsze trzy miesiące.

"Sprawozdawczość będzie miała miejsce w miesiącu lutym i marcu; zmiany musimy przygotować tak, by wprowadzić je od pierwszego lipca, żeby następny okres rozliczeniowy realizować na zasadach zmienionych przepisów" – powiedział. P.o. prezesa Funduszu zapewnił o otwartości i gotowości do spotkań z każdym środowiskiem, "by wypunktować wady systemu, wprowadzić zmiany, które go poprawią".

Gryza wskazując na dokonane zmiany wyliczał m.in., że zagwarantowanie możliwości korekty ryczałtów w sytuacjach nagłych, a także zdefiniowanie w koszyku świadczeń gwarantowanych porady internistycznej, pediatrycznej i anestezjologicznej.

Wiceminister zauważył ponadto, że w życie weszło rozporządzenie o standardach jakości w diagnostyce laboratoryjnej. "System zaczął tak naprawdę od pierwszego stycznia br., bo elementy stymulacyjne do określonego zachowania podmiotów zaczynają wchodzić w życie dopiero teraz" – ocenił.

Gryza wskazał też, że prowadzone są analizy na temat świadczeń i procedur, które powinny być, lub nie, finansowane w ramach ryczałtu. "Przedmiotem obserwacji jest np. kwestia udarów (…) i oddziałów intensywnej terapii" – powiedział.

Sieć szpitali zaczęła funkcjonować od października 2017 roku. Placówki zakwalifikowane do system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej tzw. sieci mają gwarantowaną umowę z NFZ. Finansowanie świadczeń oparte jest w znacznej mierze na ryczałcie. W zamyśle MZ, wprowadzenie sieci szpitali ma poprawić koordynację leczenia pacjenta i zapewnić lepszą dostępność do poradni przyszpitalnych. Skrócić mają się także kolejki na SOR-ach i w izbach przyjęć.(PAP)

autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl