We wtorek w Sejmie ma odbyć się drugie czytanie projektu budżetu na 2018 r. - wynika z harmonogramu obrad izby niższej opublikowanego w poniedziałek. Posłowie PiS, jak i opozycji zapowiadają poprawki, najwięcej może być tzw. poprawek regionalnych.

Szef komisji finansów publicznych Jacek Sasin (PiS) mówi niedawno w rozmowie z Polską Agencja Prasową, że poprawki zgłoszone w pierwszym czytaniu projektu budżetu na 2018 r. zostały rozpatrzone przez Komisję Finansów Publicznych. Zapowiedział, że można się spodziewać, iż PiS w drugim czytaniu także będzie składał poprawki. Poseł wyjaśnił, że będą to zarówno poprawki tzw. regionalne, czyli dotyczące szczegółowych spraw, dedykowania pieniędzy na szczegółowe tematy, często jednostkowe.

- Być może można się spodziewać jakiś poprawek wynikających z priorytetów, o których mówił pan premier Mateusz Morawiecki w expose - dodał Sasin.

Reklama

Krystyna Skowrońska z PO poinformowała, że wśród poprawek składanych do projektu budżetu przez jej klub znajdą się przede wszystkim wnioski dotyczące poprawy sytuacji w służbie zdrowia, programu budowy mieszkań dla młodych oraz infrastruktury drogowej.

Poprawki Nowoczesnej, jak wskazała posłanka Paulina Hennig-Kloska, to głównie tzw. poprawki regionalne, ale także zmiany wspierające budżet Rzecznika Praw Obywatelskich oraz służbę zdrowia.

Reklama

Natomiast Genowefa Tokarska z PSL powiedziała, że jej klub będzie składał poprawki związane m.in. z polityką senioralną, które przewidują jednorazową wypłatę dodatkowych świadczeń dla seniorów. Przygotowano też poprawki zwiększające finansowanie budów i remontów dróg lokalnych - powiatowych i gminnych.

Grzegorz Długi z Kukiz'15 poinformował, że jego klub złoży m.in. poprawkę dotyczącą budżetu MSZ przewidującą zwiększenie nakładów na dyplomację publiczną - w celu poprawy wizerunku Polski za granicą, przede wszystkim w Europie. Ponadto, posłowie Kukiz'15 mają składać tzw. "poprawki regionalne" dotyczące spraw lokalnych.

Według wyjaśnień szefa komisji finansów publicznych w środę 10 stycznia komisja finansów będzie opiniować poprawki zgłoszone we wtorek podczas drugiego czytania projektu budżetu.

Zgodnie z przyjętym przez prezydium komisji wnioskiem dotyczącym uchwały Prezydium Sejmu w sprawie określenia trybu prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2018, trzecie czytanie projektu miałoby nastąpić 11 stycznia br. Senat miałby czas na przegłosowanie swoich poprawek do 23 stycznia 2018 r., a ich rozpatrzenie przez Sejm odbyłoby się na posiedzeniu w dniach 25-26 stycznia 2018 r.

Na początku grudnia komisja opowiedziała się za uchwaleniem budżetu na 2018 r., jednocześnie wprowadzając do projektu kilkadziesiąt poprawek.

Wśród przyjętych poprawek znalazł się m.in. wniosek Sasina, który przewiduje zwiększenie o prawie 95 mln zł tegorocznej rezerwy ogólnej. Pieniądze na ten cel mają pochodzić ze zmniejszenia budżetów niektórych instytucji, które same planują swoje budżety, czyli np. kancelarii: Senatu, Prezydenta RP czy instytucji sądowych lub rzeczników.

Zgodnie z poprawką budżet Kancelarii Prezydenta RP zmniejszy się o 10 mln zł, Kancelarii Senatu o 2,5 mln zł, wydatki Sądu Najwyższego o 5,2 mln zł, Rzecznika Praw Obywatelskich o 3,2 mln zł, Państwowej Inspekcji Pracy o 22,9 mln zł, a IPN o 33,8 mln zł.

Jednocześnie komisja przyjęła poprawkę zwiększającą wydatki Kancelarii Sejmu o prawie 13 mln zł. Związane to jest z nowymi zadaniami Kancelarii Sejmu dotyczącymi utrzymania Straży Marszałkowskiej i sejmowej gastronomii.

Szereg przyjętych przez komisję poprawek dotyczy rozdysponowania rezerwy utworzonej w związku z planowaną organizacją EXPO w Łodzi. W listopadzie ub.r. zdecydowano, że wystawa ta odbędzie się w Buenos Aires, a nie w Łodzi. Pieniądze z tej rezerwy zostaną przeznaczone na różne potrzeby regionalne m.in. dofinansowanie inwestycji samorządowych, wsparcie zakupów sprzętu pożarniczego, karetek pogotowia, sprzętu medycznego do szpitali czy wsparcie dla obiektów zabytkowych, ale także wzmocnienie prokuratury o analityków.

Komisja przyjęła jedną poprawkę do części tekstowej budżetu, która związana jest ze zmianami przewidzianymi w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych.

Projekt budżetu na 2018 r. zakłada, że deficyt nie przekroczy 41,5 mld zł, wzrost gospodarczy będzie na poziomie 3,8 proc., a średnioroczna inflacja wyniesie 2,3 proc.

Według projektu dochody państwa wyniosą 355,7 mld zł, a wydatki 397,2 mld zł. W projekcie założono deficyt sektora finansów publicznych w 2018 r. w wysokości 2,7 proc. PKB. Rząd przewiduje wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz wzrost emerytur i rent w wysokości 6,3 proc., wzrost spożycia prywatnego w ujęciu nominalnym o 5,9 proc. W tzw. budżecie środków europejskich na rok 2018 ustalono, że jego dochody wyniosą 64,8 mld zł, wydatki 80,2 mld zł, a deficyt 15,5 mld zł.