W 2040 roku muzułmanie mogą stać się drugą co do wielkości grupą wyznaniową w USA - wynika z raportu amerykańskiego niezależnego ośrodka badawczego Pew Research Center. Najliczniejszą grupą mają według prognoz pozostać chrześcijanie.

Zgodnie z danymi Pew Research Center w 2017 roku w USA mieszkało około 3,45 mln muzułmanów, co daje 1,1 proc. całkowitej liczby ludności Stanów Zjednoczonych. Ośrodek badawczy po raz pierwszy opublikował dane dotyczące liczby muzułmanów w USA w 2007 roku; od tego czasu zwiększała się ona o około 100 tys. wyznawców rocznie, głównie dzięki wysokiej liczbie urodzeń wśród muzułmanów oraz migracji do USA.

Pew prognozuje, że liczba muzułmanów będzie wzrastać w szybszym tempie niż liczba żydów, którzy obecnie stanowią około 2 proc. dorosłej populacji USA; judaizm jest drugą pod względem liczby wyznawców religią w Stanach Zjednoczonych. Do roku 2050 w USA będzie ok. 8,1 mln muzułmanów, co równać się będzie 2,1 proc. ogółu społeczeństwa.

Jak wynika ze statystyk Pew z 2014 roku, aż 70,6 proc. dorosłych Amerykanów to chrześcijanie, a tylko 5,9 proc. to osoby wyznające inne religie (m.in. żydzi, muzułmanie, hindusi).