Zwracając się do wiernych przed południową modlitwą Anioł Pański, papież przywołał w poniedziałek hasło tegorocznego Światowego Dnia Pokoju: "Migranci i uchodźcy: mężczyźni i kobiety w poszukiwaniu pokoju".

"Pragnę jeszcze raz być głosem tych naszych braci i sióstr, którzy chcą dla swej przyszłości perspektywy pokoju. Dla tego pokoju, będącego prawem wszystkich, wielu z nich jest gotowych ryzykować życie w podróży, która w wielu przypadkach jest długa i niebezpieczna, są gotowi znosić trudy i cierpienia" - mówił Franciszek.

"Proszę, nie gaśmy nadziei w ich sercach; nie dławmy ich oczekiwań pokoju" - wezwał.

Reklama

"Ważne jest, aby ze strony wszystkich, instytucji cywilnych, edukacyjnych, pomocowych i kościelnych, było zaangażowanie na rzecz zapewnienia uchodźcom, migrantom pokojowej przyszłości" - oświadczył papież.

Dodał: "Niech Pan pozwoli nam działać w nowym roku z wielkodusznością, by zbudować świat bardziej solidarny i gościnny". "Zachęcam was do modlitwy o to" - mówił Franciszek wiernym.

Papież złożył wszystkim noworoczne życzenia. Wyraził też uznanie dla licznych inicjatyw na rzecz pokoju, organizowanych na świecie 1 stycznia.

Z Rzymu Sylwia Wysocka (PAP)