Ministerstwo Środowiska ogłosiło konkurs na dyrektora Białowieskiego Parku Narodowego (BPN). Oferty można składać do 6 grudnia 2017 roku.

W ostatnich dniach minister środowiska odwołał z funkcji dyrektora Białowieskiego Parku Narodowego Olimpię Pabian bez podania przyczyn.

Zgodnie z ustawą, obowiązki dyrektora BPN sprawuje teraz dotychczasowy zastępca dyrektora Aleksander Bołbot.

Od kandydatów na dyrektora Białowieskiego PN ministerstwo oczekuje m.in. sześcioletniego doświadczenia w pracy, w tym minimum trzyletniego na stanowisku kierowniczym, tytułu magistra nauk przyrodniczych lub leśnych, doświadczenia w pracy na rzecz ochrony przyrody, w tym pracy w parkach narodowych, znajomości języka angielskiego (na poziomie komunikatywnym) - można przeczytać w konkursowych warunkach. Wymagana jest również wiedza z zakresu ochrony środowiska, ekonomii, finansów publicznych oraz funkcjonowania Białowieskiego PN.

Białowieski Park Narodowy jest najstarszym polskim parkiem narodowym - jego początki sięgają 1921 r. Park chroni ostatni las pierwotny na Niżu Europejskim. Symbolem parku jest żubr.

BPN zajmuje jedną szóstą polskiej powierzchni Puszczy Białowieskiej. Pozostałą częścią Puszczy administrują trzy nadleśnictwa Lasów Państwowych: Białowieża, Browsk, Hajnówka.