Na stronach RCL zamieszczono też nową wersję projektu ustawy, zawierającą przyjęte już przez jej autorów uwagi i propozycje zmian do projektu, przedstawione podczas pierwszego spotkania konsultacyjnego 6 listopada.

"Autorzy projektu ustawy o jawności życia publicznego zapraszają organizacje społeczne na drugie spotkanie w ramach konsultacji dotyczących projektu ustawy. Na spotkaniu Sekretarz Stanu w KPRM Maciej Wąsik wraz z przedstawicielami strony społecznej omówi zaktualizowany projekt Ustawy" - poinformowano na stronie RCL przy dokumentacji prac nad projektem.

Nowy tekst projektu można znaleźć pod internetowym adresem legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12304351.

Reklama

Osoby zainteresowane konsultacjami mają czas do przyszłego czwartku 23 listopada na zgłaszanie chęci udziału w spotkaniu. Zgłoszenia należy przesłać do tego dnia do godz. 16.00 na adres sluzby@kprm.gov.pl. "Ze względów organizacyjnych zgłoszenia i opinie składane po tym terminie nie będą brane pod uwagę" - zaznaczyli organizatorzy spotkania.

Projekt ustawy o jawności życia publicznego minister koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński i jego zastępca Maciej Wąsik przedstawili 23 października. Przewiduje on przede wszystkim stworzenie jawnego rejestru umów cywilnoprawnych w sektorze publicznym oraz nowy wzór jawnych i jednakowych dla wszystkich zobowiązanych oświadczeń majątkowych. Projekt zakłada też obowiązek prowadzenia jawnego ogłaszanego rejestru umów cywilnoprawnych m.in. jednostek sektora finansów publicznych.

Reklama

Projekt reguluje też status sygnalisty, który za informacje o nieprawidłowościach uzyska ochronę zawodową i prawną. Projekt przewiduje nałożenie obowiązku przygotowania i stosowania wewnętrznych procedur antykorupcyjnych w jednostkach sektora publicznego oraz w co najmniej średnich przedsiębiorstwach.

Podczas pierwszego spotkania konsultacyjnego z udziałem ok. 140 osób reprezentujących organizacje pozarządowe i instytucje Maciej Wąsik poinformował, że z pierwotnych propozycji usunięte zostanie kilka krytykowanych rozwiązań. Chodzi m.in. o składanie oświadczeń majątkowych przez notariuszy, ujawnianie majątku współmałżonków, możliwość nieudzielenia informacji publicznej w związku z ich uporczywym domaganiem się, o opłatach za uzyskiwanie z urzędów informacji przetworzonych.

Zawężone w stosunku do pierwotnego projektu i niejawne mają być rejestry umów podpisywanych przez spółki zobowiązane – tam, gdzie skarb państwa, lub samorząd ma co najmniej 10 proc. udziałów lub akcji.

Dodane mają być m.in. zapisy obligujące do składania oświadczeń przez władze spółdzielni mieszkaniowych, pracowników urzędów - od głównego specjalisty wzwyż - zobowiązujące do utrwalania "śladu legislacyjnego" – listy wszystkich osób, które faktycznie pracowały przy projekcie i tworzyły dany akt legislacyjny, definicja informacji publicznej przetworzonej.

Mają również zostać dopisane kolejne instytucje, które mają ujawniać informacje publiczne oraz obowiązek ujawniania uzyskiwanych darowizn, a dla organizacji pozarządowych podwyższony limitu informowania o wpłatach powyżej ok. 4 tys. zł – średniej krajowej zarobków, a nie 2 tys. zł - obecnej pensji minimalnej.

W zapisach dotyczących sygnalistów zapowiedziano wprowadzenie zapisu dopuszczającego odejście takiej osoby za porozumienie stron, gdy takie rozwiązanie będzie dla niej korzystne i w sytuacji, gdy ona sama będzie chciała odejść.

Poprawione mają być też drobne błędy legislacyjne, dopisane oprócz banków - SKOK-i, czy sąd konkursowy obok komisji przetargowych, które będą objęte obowiązkiem składania oświadczeń majątkowych. Do nowego tekstu projektu ustawy ma też trafić rozwiązanie pozwalające firmie uniknąć kary za praktyki korupcyjne, jeśli sam zarząd firmy poinformuje o takim nieujawnionym wcześniej przestępstwie.

Obecna wersja projektu zakłada, że ustawa zacznie obowiązywać 1 stycznia 2018 r., oprócz zapisów obligujących firmy do przygotowania wewnętrznej polityki antykorupcyjnej, które wejdą w życie po 6 miesiącach od jej wejścia w życie.(PAP)

autor: Aleksander Główczewski