Polska obok Rumunii, Estonii, Łotwy, Portugalii, Węgier, Cypru, Hiszpanii i Austrii należy do grupy krajów UE, w których jest najmniej urządzeń do radioterapii na 100 tys. mieszkańców - informuje we wtorek Eurostat. Najwięcej takich urządzeń jest w Belgii.

Europejski Urząd Statystyczny opublikował te dane w związku ze 150. rocznicą urodzin Marie Skłodowskiej-Curie, której odkrycia w dziedzinie promieniotwórczości po dziś dzień wykorzystuje się w technikach radioterapii.

Według danych Eurostatu w ubiegłym roku w szpitalach i ośrodkach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w Unii Europejskiej używanych było ponad 3,5 tys. urządzeń do radioterapii. Ponad jedna trzecia z nich znajduje się we Francji (670) i Wielkiej Brytanii (605).

Pięć krajów UE dysponowało co najmniej 1 urządzeniem na 100 tys. mieszkańców. Były to: Belgia (1,81), Dania (1,37), Słowacja (1,24), Finlandia (1,04) i Francja (1,01).

Na przeciwległym krańcu jest dziewięć państw członkowskich, które mają mniej niż 0,5 urządzenia do radioterapii na 100 tys. mieszkańców. Są to: Rumunia (0,37), Estonia (0,38), Łotwa (0,40), Polska i Portugalia (obie 0,42), Węgry (0,46) Cypr (0,47), Hiszpania i Austria (po 0,49).

Oprócz danych Eurostatu z okazji 150. rocznicy urodzin Marii Skłodowskiej-Curie Komisja Europejska opublikowała też specjalne oświadczenie, w którym podkreśla, że polska badaczka pozostaje "ponadczasowym źródłem inspiracji dla pokoleń".

"Darzę ją podziwem nie tylko za to, czego dokonała w nauce, ale również za jej odwagę w przełamywaniu barier i definiowaniu na nowo roli kobiet w nauce i społeczeństwie" - napisał we wtorek unijny komisarz ds. edukacji i kultury Tibor Navracsics. "Na wiele lat przed pojawieniem się konceptu godzenia życia zawodowego i prywatnego Maria Skłodowska-Curie potrafiła dokonywać przełomowych odkryć w nauce, realizując jednocześnie zobowiązania rodzinne" - dodał.

Przypomniał przy tym, że polska badaczka była pierwszą kobietą, która otrzymała Nagrodę Nobla, i pozostaje wciąż jedyną osobą, która otrzymała tę nagrodę w dwóch różnych dziedzinach, fizyce i chemii.

Przy tej okazji Navracsics przypomniał, że dziedzictwo Skłodowskiej-Curie jest kultywowane w Unii Europejskiej, m.in. w ramach programu dla młodych naukowców.

"Unijny program imienia Marii Skłodowskiej-Curie, wzorując się na dokonaniach jej życia, wspiera utalentowanych badaczy i pomaga w osiąganiu sukcesów naukowych. W ciągu ostatnich 20 lat ze wsparcia finansowego, które osiągnęło sumę 11 mld euro, skorzystało ponad 100 tys. badaczy z różnych krajów, w różnym wieku i na różnych etapach kariery. 40 proc. z nich to kobiety" - dodał.

Dziewięciu z uczestników programu im. Marii Skłodowskiej-Curie otrzymało Nagrodę Nobla. Jednym z nich jest koordynator programu Richard Henderson, który w 2017 r. został współlaureatem tej nagrody w dziedzinie chemii. Kolejnych dziewięciu uczestników programu wchodzi w skład finansowanego przez UE projektu GraWIToN, który przyczynił się do zdobycia Nobla z fizyki.(PAP)