Lekarze rezydenci kończą głodówkę; protest będzie kontynuowany w innej formie - poinformowało Porozumienie Rezydentów OZZL. Decyzję tę skomentował minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. - Z zadowoleniem przyjmujemy decyzję o zakończeniu protestu głodowego lekarzy rezydentów; ich postulaty są realizowane - oświadczył.

Planują kolejną fazę protestu, która będzie polegać na wypowiadaniu dodatkowych umów, na których są zatrudnieni.

Czytaj więcej na http://twojezdrowie.rmf24.pl/aktualnosci/news-lekarze-rezydenci-koncza-glodowke-bedzie-kolejna-faza-protes,nId,2458962#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

Planują kolejną fazę protestu, która będzie polegać na wypowiadaniu dodatkowych umów, na których są zatrudnieni.

Czytaj więcej na http://twojezdrowie.rmf24.pl/aktualnosci/news-lekarze-rezydenci-koncza-glodowke-bedzie-kolejna-faza-protes,nId,2458962#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

Planują kolejną fazę protestu, która będzie polegać na wypowiadaniu dodatkowych umów, na których są zatrudnieni.

Czytaj więcej na http://twojezdrowie.rmf24.pl/aktualnosci/news-lekarze-rezydenci-koncza-glodowke-bedzie-kolejna-faza-protes,nId,2458962#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

Kończymy protest głodowy, ale nie kończymy walki o ideę, nie kończymy walki o nasze sztandarowe postulaty; medycy będą wypowiadać klauzulę opt-out, która pozwala pracować dłużej niż przewidują obowiązujące normy - zapowiedzieli lekarze rezydenci. Klauzule opt-out dotyczą lekarzy i diagnostów laboratoryjnych. Zgodnie z deklaracją rezydentów, pierwsze klauzule mają zostać wypowiedziane już dziś, co - biorąc pod uwagę okres wypowiedzenia - sprawi, że brak obstawy dyżurów skumuluje się na przełomie roku.

Protest nigdy nie był przeciwko komuś; protest nie był przeciwko władzy; ten protest był o coś - o realne skokowe zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia do 6,8 proc. PKB w trzy lata. Ze względu na ignorancję i arogancję władzy, na to że umniejszono krzykowi i wołaniu o pomoc, postanowiliśmy zakończyć protest głodowy. Kończy te formę protestu ale nie kończymy walki o ideę, nie kończymy walki o nasze sztandarowe postulaty - powiedział wiceszef Porozumienia Rezydentów OZZL Jarosław Biliński.

- Od dzisiaj masowo rozpoczynamy wypowiadanie tzw. klauzuli opt-out, czyli przestajemy pracować niebotyczną liczbę godzin, przestajemy pracować niezgodnie z Kodeksem pracy; przestajemy być zmęczeni; przestajemy łatać dziury systemowe, przestajemy traktować pacjentów jako cyfry, tak jak każe nam NFZ - powiedział.

Rezydenci protestowali od 2 października - domagają się wzrostu nakładów na ochronę zdrowia w szybszym tempie niż proponuje rząd; chcą także powołania zespołu, który zająłby się analizą i renegocjacją zapisów ustawy regulującej minimalne wynagrodzenia pracowników ochrony zdrowia oraz podwyższenia swoich wynagrodzeń do 1,05 średniej krajowej.

24 października rząd przyjął projekt ustawy, autorstwa ministerstwa zdrowia, który przewiduje stopniowe podnoszenie finansowania ochrony zdrowia do 2025 r., kiedy miałoby osiągnąć poziom 6 proc. PKB. Przedstawiciele rezydentów mówili, że nie godzą się na tę propozycję rządu. W 2018 r. na ochronę zdrowia ma być przeznaczone 4,67 proc. PKB; w kolejnym roku 4,86 proc. Nakłady na ten cel będą wzrastać w kolejnych latach: w 2020 r. - do 5,03 proc, w 2021 r. - do 5,22 proc., w 2022 r. do 5,41 proc., w 2023 r. do 5,6 proc., a w 2024 do 5,8 proc. Docelowy poziom finansowania, czyli 6 proc. PKB, miałby zostać osiągnięty w 2025 r.

Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł mówił, że "powody do protestu w tej chwili po prostu znikły, jeśli w ogóle były". - Postulaty rezydentów są już zrealizowane bądź są w trakcie realizacji. Pracuje zespół, w którym analizujemy, co jeszcze można zaproponować ponad to, co jest z powodzeniem realizowane - powiedział szef MZ.


Czytaj więcej na http://twojezdrowie.rmf24.pl/aktualnosci/news-lekarze-rezydenci-koncza-glodowke-bedzie-kolejna-faza-protes,nId,2458962#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox