Lepsze wykonanie budżetu w 2017 r. pozwala na zwiększenie limitu wydatków o ok. 9,4 mld zł w niektórych częściach budżetu - wynika z komunikatu po posiedzeniu rządu. Środki zostaną przeznaczone m.in.: na wypłaty rekompensat za utracone deputaty węglowe oraz dofinansowanie PFR, BGK i PAIiH.

"Lepszy wynik budżetu będzie możliwy m.in. dzięki dobrej sytuacji na rynku pracy przekładającej się na wzrost przychodów ze składek na ubezpieczenia społeczne, a tym samym powodującej mniejsze zapotrzebowanie na dotację z budżetu państwa dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zmniejszenie wydatków będzie także możliwe w wyniku niższego wykonania budżetu Unii Europejskiej w 2016 r. i związaną z tym redukcją składek wszystkich państw członkowskich (w tym Polski) należnych za 2017 r." - napisano w komunikacie.

Pozwala to na zwiększenie limitu wydatków w innych częściach budżetowych o ok. 9,4 mld zł.

"Zaoszczędzone środki zostaną wykorzystane m.in. na wypłaty rekompensat za utracone deputaty węglowe dla emerytów-górników. Jeszcze w tym roku pieniądze otrzyma ok. 235 tys. osób. Środki zostaną także przeznaczone m.in. na dokapitalizowanie Polskiego Funduszu Rozwoju SA, Banku Gospodarstwa Krajowego i Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu SA, zrekompensowanie Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji ubytku wpływów abonamentowych z tytułu zwolnień z opłat abonamentowych za lata 2010-2017 oraz opłacenie zwiększonych składek do organizacji międzynarodowych" - napisano.

Reklama

"W projektowanej nowelizacji przewidziano również zwiększenie środków na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej" - dodano.

Zaproponowane rozwiązania nie zmieniają podstawowych wielkości budżetu wynikających z ustawy budżetowej na 2017 r. z 16 grudnia 2016 r.: dochody – ok. 325,4 mld zł; wydatki – ok. 384,7 mld zł oraz deficyt – ok. 59,3 mld zł.

W czwartek Konstanty Radziwiłł, minister zdrowia, poinformował, że w ramach nowelizacji budżetu na 2017 r. do Narodowego Funduszu Zdrowia trafi ok. 1,5 mld zł.