Nadinsp. Krzysztof Pobuta, dotychczasowy komendant wojewódzki policji w Rzeszowie, został nowym komendantem wojewódzkim policji w Małopolsce. Wprowadzenia nowego szefa małopolskiej policji dokonał w Krakowie szef MSWiA Mariusz Błaszczak.

- Nadinspektor Krzysztof Pobuta to doświadczony policjant i dowódca. Jest policjantem z krwi i kości, który ma niewątpliwe talenty organizacyjne i zadba o to żeby Małopolska była województwem bezpiecznym - powiedział podczas uroczystości szef MSWiA Mariusz Błaszczak.

W Krakowie stanowisko komendanta policji było wolne przez pół roku, po tym jak poprzedni komendant gen. Tomasz Miłkowski został w kwietniu powołany na szefa BOR. W tym czasie obowiązki komendanta pełnił insp. Robert Strzelecki.

Krzysztof Pobuta jest absolwentem wydziału prawa i administracji UMCS w Lublinie. Ukończył także studia podyplomowe na kierunku zarządzanie jakością w administracji publicznej. Uzyskał również doktorat z nauk społecznych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ma 45 lat, pochodzi z Łowiec w pow. jarosławskim.

Pracę w policji rozpoczął w 1991 r. od służby w Jarosławiu w wydziale kryminalnym; następnie był naczelnikiem wydziału kryminalnego KRP w Jarosławiu, pierwszym zastępcą komendanta powiatowego w Jarosławiu (1991-2009). Od 2009 r. pełnił funkcję komendanta miejskiego policji w Przemyślu. W styczniu ub r. szef MSWiA, na wniosek Komendanta Głównego Policji, powołał go na stanowisko komendanta wojewódzkiego policji w Rzeszowie. Prywatnie jest żonaty, ma czwórkę dzieci, interesuje się historią.