Umiejętności i wiedza nabywane w Krajowej Szkole Administracji Publicznej służą sprawnemu funkcjonowaniu nowoczesnego i praworządnego państwa - ocenił w liście z okazji inauguracji kształcenia w KSAP prezydent Andrzej Duda.

W środę odbyła się uroczystość inauguracji zajęć słuchaczy XXIX Promocji Polonia Restituta w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Z tej okazji, prezydent Andrzej Duda skierował list do władz uczelni, jej wykładowców, słuchaczy i absolwentów.

Prezydent ocenił w liście, że wydarzenie to, oprócz podniosłego i uroczystego charakteru, ma szerszy kontekst: jest "kolejną ważną cezurą, kolejnym elementem procesu pozytywnych zmian zmierzających do modernizacji i wzmocnienia naszego państwa, do poprawy jego jakości". Zmiany te, jak wskazuje Andrzej Duda, mają na celu podwyższenie standardów życia publicznego oraz rozwój cywilizacyjny Polski.

"Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jest szkołą profesjonalnej kadry urzędniczej oraz elit państwowych. Wykładowcy i absolwenci tej uczelni reprezentują etos lojalnej i kompetentnej służby dobru wspólnemu, którym jest Rzeczpospolita. Nabywane tu umiejętności i wiedza służą sprawnemu funkcjonowaniu nowoczesnego i praworządnego państwa" - napisał prezydent.

Andrzej Duda przypomniał też, że od 12 stycznia br. KSAP nosi imię Lecha Kaczyńskiego, który - jak wskazał - był "mężem stanu, politykiem, który konsekwentnie realizował swoją wizję, był wierny swoim ideałom i przekonaniom, który całe życie poświęcił pracy na rzecz Polski wolnej, suwerennej, sprawiedliwej i solidarnej". "Jestem przekonany, że w murach Państwa szacownej Szkoły takie rozumienie nauki i kształcenia jako nawiązywania do tradycji pracy państwowej, do etosu służby publicznej, jest i pozostaje żywe" - podkreślił.

"Warto również przypomnieć, że absolwentem KSAP i patronem jednej z sal w tym gmachu jest śp. Władysław Stasiak – były szef MSWiA, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, a następnie Kancelarii Prezydenta RP. Jeden z tych, którzy towarzyszyli Prezydentowi Kaczyńskiemu aż do ostatnich chwil jego życia, którzy wraz z nim do końca trwali na swoim posterunku, w służbie Rzeczypospolitej" - dodał prezydent.

Andrzej Duda wskazał w liście, że w trakcie przyszłorocznych obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości zostanie uhonorowane pokolenie, które wywalczyło, wypracowało, a następnie formowało II Rzeczpospolitą jako państwo nowoczesne. "Jestem przekonany, że duma z tych świetnych tradycji oraz przynależny autentycznym elitom patriotyzm skłonią środowiska uczelniane do włączenia się w obchody tego niezwykłego jubileuszu w sposób godny, uroczysty, z inwencją i wizjonerskim rozmachem" - zaznaczył.

"Życzę Państwu, aby życie i dokonania Prezydenta Lech Kaczyńskiego były dla Państwa inspiracją, aby służyły Państwu jako ważny punkt odniesienia. Aby Jego myśl współtworzyła intelektualne horyzonty Państwa rozważań nad coraz lepszymi, coraz efektywniejszymi sposobami wzmacniania i rozwoju naszego państwa. Wszystkim Państwu życzę dobrego, owocnego roku nauki" - podkreślił prezydent. (PAP)

autor: Aleksandra Rebelińska