68 proc. badanych dobrze ocenia działalność prezydenta Andrzeja Dudy; 25 proc. ocenia ją źle - wynika z wrześniowego badania CBOS. 57 proc. respondentów źle ocenia działania Sejmu, a 45 proc. - Senatu.

CBOS zaznacza, że we wrześniu po raz kolejny poprawiły się oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy i w efekcie są one najlepsze od początku jego kadencji. Obecnie prezydenta dobrze ocenia 68 proc. badanych (od drugiej połowy sierpnia wzrost o 3 pkt proc.), a źle 25 proc. (spadek o 3 pkt proc.). Jak wynika z badania nie zmienił się odsetek respondentów niepotrafiących ocenić działań głowy państwa (7 proc.)

Sondażownia zapytała również o ocenę działalności parlamentu. CBOS zauważył, że "po sierpniowym pogorszeniu poprawiły się" jego notowania. "Tym samym powróciły one do poziomu z początku lipca" - dodano.

Tak jak w poprzednich miesiącach w odniesieniu do pracy obu izb dominują oceny negatywne – 57 proc. badanych źle ocenia działania Sejmu, a 45 proc. – Senatu (od drugiej połowy sierpnia spadek odpowiednio o 7 i 6 pkt proc.).

Pozytywne oceny pracy Sejmu wystawia natomiast 30 proc. respondentów (wzrost o 6 pkt proc.), a 32 proc. – działalności Senatu (wzrost o 5 pkt).

CBOS zaznacza, że - tak jak w poprzednich miesiącach - znacznie więcej badanych ma trudności w ocenie działań Senatu niż Sejmu (23 proc. wobec 13 proc.).

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich, wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 7–14 września 2017 roku na liczącej 985 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.