Ponad połowa (59 proc.) Rosjan uważa, że priorytetem Kremla w polityce zagranicznej powinno być zapewnienie pokojowego i bezpiecznego istnienia kraju - wynika z sondażu niezależnego Centrum Lewady. Odpowiedzi publikują w czwartek rosyjskie media.

49 proc. badanych za priorytet polityki zagranicznej Rosji uznaje "odbudowę autorytetu Rosji jako jednego z najbardziej wpływowych państw, bez którego głosu nie rozwiązuje się spraw najważniejszych".

Pierwszą trójkę odpowiedzi zamyka "obrona rodzimych producentów" - 41 proc.

Dla 27 proc. respondentów głównym kierunkiem w polityce zagranicznej powinno być "utrzymywanie przyjaznych stosunków z najbardziej rozwiniętymi państwami", a dla 21 proc. - "zakończenie konfliktów w punktach zapalnych, przeciwstawienie się wraz z innymi krajami groźbie terroryzmu".

19 proc. Rosjan za najważniejsze uważa "przeciwstawienie się ekspansji Zachodu i wzrostowi wpływu USA", a 14 proc. - "rozszerzenie wpływów Rosji na świecie".

Wyniki nie sumują się do 100 proc., bo były też osoby, które nie miały zdania w poruszanych tematach lub miały sugestie, których pytania nie uwzględniały.

Sondaż przeprowadzono 23-26 czerwca na reprezentatywnej grupie 1600 dorosłych osób z regionów miejskich i wiejskich.