Niemal 75 proc. ankietowanych Polaków chce większych wydatków na obronę kraju, a ponad 87 proc. uważa, że armia wymaga unowocześnienia - wynika z sondażu CBOS, który przeprowadzono w lipcu i pierwszych dniach sierpnia.

Badanie przeprowadzone zostało na grupie 1000 osób; jego wyniki przesłało PAP Ministerstwo Obrony Narodowej.

Z sondażu wynika, że za zwiększeniem wydatków na obronę Polski opowiada się niemal 75 proc. respondentów. Z kolei ponad 87 proc. uważa, że armia wymaga modernizacji technicznej i unowocześnienia. "66,7 proc. badanych popiera zwiększenie liczebności polskiej armii" - czytamy w komunikacie MON.

Według MON wyniki badania potwierdzają, "że obywatele popierają priorytetowe działania podejmowane przez resort obrony narodowej, których celem jest zwiększenie liczebności wojska i jego modernizacja techniczna".

Respondenci - jak wynika z badań - popierają też współpracę Polski z sojusznikami oraz są przychylni rozmieszczeniu wojsk amerykańskich w Polsce.

"Prawie 86 proc. pytanych Polaków opowiada się za współpracą Wojska Polskiego z państwami NATO, a niemal 80 proc. Polaków wyraża poparcie dla współpracy z armią Stanów Zjednoczonych" - czytamy w komunikacie MON.