Kwestionujemy wszystkie roszczenia ws. gruntów na terenie Miasteczka Wilanów, zarówno co do zasady, jak i co do wysokości - napisała w piątek prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Dodała, że stanowisko miasta jest tożsame ze stanowiskiem Agencji Nieruchomości Rolnych.

Prezydent, na jednym z portali społecznościowych, odniosła się do piątkowego artykułu portalu wPolityce.pl. Podano w nim, że warszawski ratusz naraził Skarb Państwa na stratę blisko 100 mln zł. Wszystko przez „zwłokę w wypłacie odszkodowań” dla prywatnego inwestora z powodu wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego do działek w dzielnicy Wilanów.

Hanna Gronkiewicz-Waltz poinformowała, że ws. gruntów na terenie Miasteczka Wilanów "trwa spór dotyczący odszkodowania za wygaśnięcie użytkowania wieczystego gruntów". Dodała, że "kwestia wygaśnięcia tego prawa jest sporna".

"Kwestionujemy wszystkie roszczenia zarówno co do zasady, jak i co do wysokości. Nasze stanowisko jest w tym zakresie tożsame ze stanowiskiem Agencji Nieruchomości Rolnych, która reprezentuje Skarb Państwa" - dodała.

Portal wPolityce.pl opisał spór pomiędzy miastem, a PL Holdings. Podał, że spółka PL Holdings jest aktualnie stroną 21 postępowań o wypłatę odszkodowania za wydzielenie działek pod drogi publiczne w dzielnicy Wilanów - na kwotę 209 mln zł. "Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz wbrew orzeczeniom sądów administracyjnych uchyla się jednak od uregulowania wierzytelności odszkodowawczych wobec inwestora" - napisał.

Zdaniem prezydent Warszawy, "wskazane w artykule kwoty roszczeń Pl Holdings mają aktualnie jedynie hipotetyczny charakter". Wskazała ona, że "Pl Holdings nie był właścicielem ani użytkownikiem wieczystym żadnej działki na terenie Miasteczka Wilanów". "Jest jedynie kolejnym nabywcą spornego roszczenia sprzedanego przez Polnord. Polnord, już po sprzedaniu roszczenia, nadal w stosunku do niektórych działek wykonywał prawa użytkownika wieczystego" - wyjaśniła.

Dodała, że "obecnie toczy się przed sądem powszechnym szereg spraw z powództwa Polnordu o ustalenie, czy prawo użytkowania wieczystego na ww. nieruchomościach nadal istnieje". "W przypadku ustalenia, że prawo użytkowania wieczystego nie wygasło, Polnordowi nie przysługiwałyby żadne roszczenia, a tym samym nie mógł ich sprzedawać podmiotom skupującym roszczenia" - podkreśliła.

Według Gronkiewicz-Waltz Polnord, z tytułu odszkodowania za wygaśnięcie użytkowania wieczystego gruntów, żądał od m. st. Warszawy i Skarbu Państwa ok. 150 mln zł. "W miejsce Polnordu pojawili się nabywcy roszczeń, w tym PL Holdings, który obecnie wysuwa roszczenia przeciwko m.st. Warszawie i Skarbowi Państwa" - napisała.