Afrykańska spółka AFRIG S.A., zależna od Grupy Azoty „Police”, dokonała odpisu aktualizującego wartość nakładów z tytułu usług badawczych dotyczących zasobów minerałów w Senegalu, o wartości ponad 28 mln zł.

Jak poinformowała w czwartek PAP policka spółka „nakłady te nie przyniosły i nie przyniosą w przyszłości korzyści ekonomicznych.”

„Zdaniem spółki Grupa Azoty +Police+ część wydatków ponoszonych w 2015 r. i na początku 2016 r. na tzw. prace badawcze, które miały być związane z poszukiwaniami i oceną ewentualnych zasobów minerałów w Senegalu, mogło być bezpodstawnych” – powiedziała w rozmowie z PAP Ewa Prueffer z Biura PR Grupy Azoty „Police”.

Prueffer dodała, że policka spółka uważa, że nakłady te nie przyniosły i nie przyniosą w przyszłości korzyści ekonomicznych, stąd utworzono tzw. odpis aktualizujący kwotę tych nakładów. „To kolejny odpis związany z senegalskim projektem. Mówiąc potocznie, projekt ten kosztował już Grupę Azoty Police ponad 150 mln, które obecnie wydają się być nie do odzyskania” – zaznaczyła.

„Pieniądze przeznaczone jakoby na prace badawcze trafiały do firmy AVES FZE z Emiratów Arabskich. Policka spółka próbowała ustalić szczegóły i okoliczności współpracy między spółkami AFRIG i AVES, lecz nie udało się jej zidentyfikować jakichkolwiek podstaw merytorycznych do zapłaty tej firmie jakichkolwiek pieniędzy” - wyjaśniła.

Prueffer zaznaczyła, że mimo podjętych szerokich działań „nie udało się ustalić danych dotyczących działalności firmy AVES”. „Nie ma o niej wzmianek w źródłach dostępnych, np. internecie, nie ustalono adresu siedziby, jedynie skrytkę pocztową w Dubaju, nie zidentyfikowano jakiejkolwiek aktywności gospodarczej tego podmiotu, czy nazwisk osób zarządzających” - wymieniła.

Jak informuje Grupa Azoty „Police” w grudniu ub.r. spółka AFRIG złożyła w prokuraturze zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez byłych członków zarządu Grupy Azoty „Police”, którzy w tym czasie zasiadali jednocześnie w radzie zarządzającej AFRIG.

Centralne Biuro Antykorupcyjne w czerwcu zatrzymało dziesięć osób w tej sprawie. To m.in.: b. prezes Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police Krzysztof J., byli członkowie zarządu Anna P. i Wojciech N., a także były dyrektor generalny African Investment Group Tomasz J. Wśród podejrzanych są także były kierownik biura spedycji polickiej spółki Maciej G. i były prezes zarządu Transtech Robert Z.

Według śledczych przez działalność byłych członków zarządu, a także osób pełniących kierownicze stanowiska oraz przedstawicieli różnych spółek współpracujących z zakładami, spółka straciła co najmniej 30 mln zł i została bezpośrednio narażona na stratę kolejnych 2,5 mln zł.

Krzysztofowi J., Annie P., Wojciechowi N. i Tomaszowi J. prokurator zarzucił wyrządzenie African lnvestment Group (AFRIG – PAP) szkody majątkowej wielkich rozmiarów w wysokości ponad 22,2 mln zł. Do popełnienia przestępstwa - według prokuratury - miało dojść między 1 września 2014 r. a 30 czerwca 2016 r. w związku z podpisaniem umów dotyczących inwestycji prowadzonych przez African lnvestment Group w Senegalu. Według prokuratury, podejrzani zawarli umowy i na ich podstawie wypłacili pieniądze, mając świadomość, że usługi, których dotyczyły umowy, nie zostały faktycznie wykonane. Pozostali zatrzymani usłyszeli zarzuty niezwiązane z senegalskim projektem.

W lipcu szczeciński sąd na kolejnych trzech posiedzeniach nie uwzględnił zażaleń prokuratora o zastosowaniu aresztu tymczasowego wobec 10 podejrzanych. W ocenie sądu zebrane przez prokuratora dowody nie pozwalają na przyjęcie, iż zachodzi duże prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanych zarzuconych im czynów.

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A., wchodząca w skład Grupy Azoty S.A. jest największą w regionie zachodniopomorskim spółką giełdową. Łącznie Police zatrudniają ok. 3,5 tys. pracowników. Grupa Azoty to największa w Polsce firma chemiczna, notowana na GPW. Spółka powstała w wyniku konsolidacji zakładów azotowych z Tarnowa, Puław, Polic i Kędzierzyna-Koźla. Grupa jest drugim co do wielkości producentem nawozów sztucznych w Europie i liczącym się producentem związków chemicznych. (PAP)