Podczas posiedzenia komisji podano, że zmiany planu na 2017 r. dotyczyć będą m.in. zwiększenia kosztów poboru i ewidencjonowania składek, zwiększenia składki należnej brutto, zwiększenia odpisu na taryfikację świadczeń oraz zwiększenia kosztów świadczeń opieki zdrowotnej.

Projekt planu na 2018 r. przewiduje m.in. wzrost nakładów na lecznictwo szpitalne i podstawową opiekę zdrowotną, zmiany w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, zwiększenie środków na rehabilitację oraz opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień.

P.o. prezes NFZ Andrzej Jacyna odpowiadając na pytania posłów, zapewnił, że choć w planie na przyszły rok nie ma środków na szkolne gabinety, to znajdą się, jeśli decyzje w tej sprawie zapadną i będą obowiązującym prawem. Jacyna powiedział też m.in., że jest szansa, by do końca roku uruchomić pilotaż dot. tworzenia centrów opieki psychiatrycznej.

Przedstawiciele resortu zdrowia przekazali – w odpowiedzi na pytanie przewodniczącego komisji Bartosza Arłukowicza - że "jest decyzja kierunkowa o likwidacji NFZ, ale nie można obecnie powiedzieć, kiedy to nastąpi". Wiceprzewodniczący komisji Tomasz Latos (PiS) zwrócił się do Arłukowicza, że "jako doświadczony parlamentarzysta z pewnością wie, że jak projekt jest w Sejmie, to wtedy można powiedzieć, że się nad nim pracuje, a wszystko co jest przedtem - jest w sferze przypuszczeń".

Na sobotnim kongresie Prawa i Sprawiedliwości prezes PiS Jarosław Kaczyński powiedział, że sprawa ostatecznych decyzji, co do sposobu finansowania służby zdrowia - czy likwidujemy NFZ, czy go nie likwidujemy - to sprawa na następną kadencję. Minister zdrowia pytany o te słowa odparł, że nie ma jeszcze decyzji, co do daty likwidacji NFZ i będzie to analizowane. Resort zdrowia planował, że od stycznia przyszłego roku Fundusz będzie w stanie likwidacji; data ostatecznej likwidacji miałaby zależeć od tego, jak długo potrwa ten proces.

Plan finansowy NFZ sporządzany jest co roku. Prezes Funduszu przygotowuje jego projekt na podstawie sporządzonej – w porozumieniu z ministrami finansów oraz zdrowia – prognozy przychodów i kosztów NFZ na kolejne lata oraz projektów planów finansowych poszczególnych oddziałów wojewódzkich NFZ. (PAP)