Posłowie Kukiz'15 oraz przedstawiciele spółdzielców zaapelowali w piątek o równoległe procedowanie w Sejmie rządowego oraz poselskiego projektów nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Ich zdaniem obie propozycje się uzupełniają.

"Ustawa rządowa, bez tej części społecznej, będzie dalej prowadziła do tego iż spółdzielcy będą wyrzucani ze spółdzielni, że spółdzielnie będą bankrutowały a spółdzielcy będą płacili znacznie zawyżone rachunki za koszty mieszkania" - ocenił Jarosław Sachajko (Kuzki'15) na piątkowej konferencji prasowej w Sejmie.

Jak dodał, spółdzielnie mieszkaniowe dotyczą ponad 11 mln obywateli, którzy są codziennie narażani na ogromne koszty złego funkcjonowania zarządów i źle podejmowanych decyzji. Według niego ustawa rządowa nie reguluje tego. "Wprost przeciwnie - może przyczynić się do tego, że w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego jeszcze większe pieniądze będą marnotrawione przez zarządy, przez prezesów" - uważa poseł.

W ubiegłym tygodniu Sejm skierował rządowy projekt noweli o spółdzielniach mieszkaniowych do dalszych prac w komisji infrastruktury.

Wiceminister infrastruktury i budownictwa Kazimierz Smoliński mówił wówczas w Sejmie, że rządowy projekt dostosowuje przepisy obowiązującej ustawy do wyroków Trybunału Konstytucyjnego oraz usprawnia działalność spółdzielni. Tłumaczył, że projektowana nowela o spółdzielniach mieszkaniowych umożliwi również realizację zamierzeń i celów, które zostały określone w Narodowym Programie Mieszkaniowym przyjętym przez rząd w ubiegłym roku.

Smoliński dodał, że projekt przewiduje też rozwiązania usprawniające działalność spółdzielni, m.in. zapewnia jej członkom możliwość uczestniczenia w obradach walnego zgromadzenia za pośrednictwem pełnomocnika z tym ograniczeniem, że jeden pełnomocnik może reprezentować tylko jednego członka. Proponowane przepisy zmieniają także sposób liczenia głosów podczas obrad walnego zgromadzenia - uchwała walnego zgromadzenia będzie podjęta, jeżeli opowie się za nią wymagana w ustawie lub w statucie ogólna liczba członków biorących udział w głosowaniu nad tą uchwałą.

Projekt przewiduje także przyznanie członkostwa w spółdzielni wyłącznie osobom związanym prawnie ze spółdzielnią. Projekt nowelizacji reguluje też kwestie uczestnictwa właścicieli lokali w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, przeznaczonych do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu od powstania wspólnoty.

Według projektu, minister, aby przeprowadzić ocenę czy spółdzielnia działa zgodnie z prawem, będzie mógł żądać przedstawienia przez nią dokumentów, a w przypadku podejrzenia naruszenia przez spółdzielnię prawa – wnioskować o zbadanie jej działalności w toku lustracji.

Z kolei projekt Kukiz'15 "doprecyzowuje" przepisy zawarte w dotychczasowej ustawie w celu "wzmocnienia roli członka spółdzielni mieszkaniowej i rozwoju spółdzielczości w Polsce". Projekt trafił do pierwszego czytania w sejmowej komisji infrastruktury.

Według Kukiz'15 obowiązująca ustawa ze względu na "szybkie tempo przemian społeczno–gospodarczych (...) potrzebuje zasadniczych zmian o charakterze systemowym". Jak zaznaczono, w tym projekcie na kierunki zmian uwagę zwrócili doświadczeni członkowie spółdzielni. "Praktyka funkcjonowania spółdzielni na przestrzeni czasu ujawniła, iż mechanizmy zarządzania mieniem spółdzielni nie są wystarczające dla pełnej ochrony praw członków spółdzielni wynikających z prawa własności" - ocenili posłowie Kukiz'15.

Dodali, że zależy im na "zapewnieniu pełnej transparentności wszelkich działań podejmowanych przez spółdzielnię, zarówno, jeśli chodzi o zarządzanie mieniem spółdzielni, jak i tryb wyborów organów spółdzielni, aż po procedurę organizacji walnych zgromadzeń oraz głosowania".

Kukiz'15 uważa, że "wprowadzenie nowych uregulowań w konsekwencji prowadzić będzie do poprawy standardów w relacjach między organami spółdzielni, a członkiem spółdzielni". Projekt nowelizacji ma też na celu "wsparcie rozwoju spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce oraz wykształcenie społecznego przekonania, że spółdzielnie mieszkaniowe są jedną z lepszych form zrzeszania się społeczeństwa w celu zaspokajania ich potrzeb mieszkaniowych". (PAP)