Wzmocnienie współpracy organów ustawodawczych państw Grupy Wyszehradzkiej, zacieśnienie współpracy regionalnej oraz podniesienie rozpoznawalności marki V4, to - według marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego - były główne zadania polskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej.

1 lipca 2016 roku Polska po raz piąty objęła prezydencję w Grupie Wyszehradzkiej - regionalnym forum współpracy Polski z Czechami, Słowacją i Węgrami. Roczny okres przewodniczenia Polski w V4 zakończy się z końcem czerwca.

Kuchciński w czwartek w sposób symboliczny przekazał Węgrom prezydencję w Grupie Wyszehradzkiej. "Ostatnie 12 miesięcy było czasem wytężonej pracy. Polska prezydencja w Grupie w jej wymiarze parlamentarnym zabiegała o pogłębianie istniejącej współpracy, starając się zarazem otwierać nowe jej pola" - podkreślił marszałek Sejmu w komunikacie przekazanym PAP.

"Tylko w matematyce 4x1 daje cztery. W stosunkach międzynarodowych współpraca takich państw jak nasze (Grupy Wyszehradzkiej - PAP) zawsze oznacza działanie z zakresu podnoszenia do czwartej potęgi" - dodał.

Kuchciński podkreślił, że podejmowane przez polską prezydencję działania koncentrowały się m.in. na wzmocnieniu współpracy organów ustawodawczych państw Grupy Wyszehradzkiej, wspólnej refleksji nad problemami, z którymi obecnie mierzy się Unia Europejska, zacieśnieniu szerszej współpracy regionalnej oraz podniesieniu rozpoznawalności marki Grupy Wyszehradzkiej poprzez projekty kulturalno-naukowe.

"Dzięki współpracy wyszehradzkiej, będącej żywym unaocznieniem dewizy Unii Europejskiej: zjednoczeni w różnorodności, Europa Środkowa staje się coraz mocniejszym punktem odniesienia na geopolitycznej mapie świata" - ocenił Kuchciński. Jak mówił, Polska zabiegała o aktywny udział Grupy Wyszehradzkiej w międzynarodowej debacie na temat wyzwań stojących przed Unią.

Według Kuchcińskiego, polską propozycją na pytanie o przyszłość Unii jest koncepcja Europy solidarnych państw, która zakłada oparcie stosunków międzynarodowych na poszanowaniu woli narodów. "Równe, wolne i suwerenne narody są podmiotami, wobec których służebną rolę pełnić powinny instytucje europejskie. Takie przekonanie zaowocowało wspólnym postulatem Grupy Wyszehradzkiej, dotyczącym wzmocnienia kompetencji parlamentów narodowych w zakresie ich współpracy z instytucjami unijnymi" - zaznaczył marszałek Sejmu.

Kuchciński zaznaczył, że polska prezydencja podjęła liczne działania, mające na celu umacnianie kontaktów między społeczeństwami państw V4 i budowanie poczucia wspólnoty regionalnej. Wśród najważniejszych przedsięwzięć - jego zdaniem - należy wymienić: przygotowanie wystawy "Od Wyszehradu do Wyszehradu", która przedstawia rozwój stosunków między państwami V4, a także realizację pilotażowego projektu tzw. "Półki Wyszehradzkiej", która została uruchomiona w Bibliotece Publicznej w Oświęcimiu i stanowi wyodrębniony zbiór przekładów oraz publikacji na temat państw V4 a także szerzej Europy Środkowej i Wschodniej.

Inne przedsięwzięcia, to m.in. utworzenie na stronie internetowej Sejmu portalu informacyjnego dotyczącego bieżących wydarzeń w parlamentach państw Grupy Wyszehradzkiej oraz organizacja Międzynarodowej Wystawy Malarstwa Grupy Wyszehradzkiej "VISEGRAD4ART", która 15 lipca zostanie otwarta w Galerii Sztuki w Przemyślu.

Marszałek Sejmu wyliczał, że w ciągu roku odbyły się liczne formalne i nieformalne spotkania przewodniczących parlamentów państw Grupy, komisji oraz posłów i senatorów. Jak dodał, były to zarówno spotkania dwustronne, jak i rozmowy w formacie V4.

Kuchciński podkreślił, że najwięcej spotkań odbył z przewodniczącym Zgromadzenia Narodowego Węgier Laszlo Koeverem. Przypomniał, że we wrześniu 2016 roku Koever gościł w Przemyślu, gdzie razem odsłonili pomnik polskiego legionisty i węgierskiego huzara. Miesiąc później w Budapeszcie Kuchciński i Koever upamiętniali powstanie węgierskie w 1956 roku. Przypomniał też, że zeszły rok został ogłoszony rokiem solidarności polsko-węgierskiej.

Zdaniem marszałka Sejmu, przypieczętowaniem współpracy parlamentów Polski i Węgier było podpisane w kwietniu porozumienia o Partnerstwie Strategicznym, które zakłada m.in.: regularne spotkania dwustronne oraz wspólne działania w międzynarodowych organizacjach parlamentarnych. (PAP)