BGK uruchamia gwarancje kredytu dla innowacyjnych MŚP warte 1,75 mld zł


Warszawa, 29.05.2017 (ISBnews) - Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) uruchamia bezpłatne gwarancje spłaty, które pozwolą na wygenerowanie finansowania kredytowego dla MŚP o wartości 1,75 mld zł, w ramach Funduszu Gwarancyjnego podała instytucja. Fundusz Gwarancyjny działa dzięki środkom unijnym z programu Inteligentny Rozwój, pula środków unijnych to 525 mln zł.
"Nowe gwarancje ułatwią mikro-, małym i średnim firmom dostęp do finansowania działalności, zwiększając tym samym ich potencjał innowacyjności. Wdrażając gwarancje dla innowacyjnych przedsiębiorców wspólnie z kolegami z 10 banków podejmujemy bardzo trudne wyzwanie. Z jednej strony, będziemy finansować obszar obarczony większym ryzykiem strat. Z drugiej strony, bardzo nam zależy, aby na bazie środków unijnych zbudować kapitał dla przyszłego finansowania programu gwarancji de minimis, który stał się powszechnym instrumentem wspierania rozwoju MŚP. Świadczą o tym liczby - program ma ponad 120 tysięcy beneficjentów i blisko 70 mld zł udzielonych kredytów. Liczę, że do tego projektu dołączą wkrótce kolejne banki" - powiedziała prezes BGK Beata Daszyńska-Muzyczka, cytowana w komunikacie.
Gwarancje dla innowacyjnych firm są bezpłatne - banki nie będą pobierały prowizji za udzielenie gwarancji, a jednocześnie mogą zabezpieczyć aż do 80% kapitału kredytu. Maksymalna kwota gwarancji wynosi 2,5 mln euro przeliczonej według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego z dnia udzielenia gwarancji. Okres trwania gwarancji nie może być dłuższy niż 20 lat, wyjaśniono.
Gwarancje będą stanowić pomoc de minimis albo regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorcy. Przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski o gwarancje w trybie ciągłym, a banki kredytujące i BGK będą wspierać przedsiębiorców fachowym doradztwem w zakresie możliwości ubiegania się o gwarancję FG POIR, podano także.
Gwarancja BGK będzie dostępna w następujących instytucjach kredytujących: Alior Bank, Bank Millennium, Bank Ochrony Środowiska, Bank Pekao, Bank Polskiej Spółdzielczości oraz banki zrzeszone, Bank Spółdzielczy w Brodnicy, Krakowski Bank Spółdzielczy, PKO Bank Polski, Raiffeisen Bank Polska, SGB-Bank oraz banki zrzeszone.
Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski. Rozwija systemy poręczeń i gwarancji mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań. Zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Jest instytucją wiodącą w procesie konsolidacji finansów publicznych.
(ISBnews)