Wyniki badań pokazują, że w Polsce istnieje większe zagrożenie przemocą w szkole niż w innych krajach OECD.

Najbezpieczniejsze szkoły - jak wskazuje raport - są w Holandii, a najniebezpieczniejsze na Łotwie, Dominikanie i w Hong Kongu.

W Polsce 21,1 proc. uczniów gimnazjów wskazało, że w ciągu ostatniego miesiąca było dręczonych – w psychiczny czy fizyczny sposób. Jak wskazuje raport, może tu chodzić o bicie, popychanie, zabieranie przedmiotów osobistych czy przedrzeźnianie - również w internecie. Średnia OECD wynosi w tym wypadku 18,7 proc.

Reklama

Jak wynika z badań, 11,7 proc. polskich gimnazjalistów mówiło, że koledzy w szkole naśmiewają się z nich. To powyżej średniej krajów OECD, gdzie ten wskaźnik wyniósł 10,9 proc. Najmniej przedrzeźniają młodzi Holendrzy (4,3 proc.), najwięcej uczniowie z Hong Kongu (26,1 proc.).

Badanie pokazało, że 4,1 proc. młodych Polaków było ofiarami przemocy fizycznej. Chodzi o sytuację, w której w ciągu ostatniego miesiąca doświadczyli oni bicia lub popychania co najmniej kilka razy. Średnia OECD wynosi 4,3 proc. W Korei Południowej popychany lub bity był tylko co setny uczeń. Prawie 10 uczniów na stu doświadczało przemocy fizycznej w Hong Kongu, Bułgarii i Japonii.

Badania pokazują, że uczniowie ze szkół, w których jest większy poziom agresji, osiągają słabsze wyniki w nauce niż ci, którzy uczą się w bezpieczniejszych szkołach.

Jak podaje raport, 21,5 proc. polskich gimnazjalistów powiedziało, że czuje się w szkole jak outsider. Wskazano przy tym, że w 2003 roku poczucie braku przynależności do środowiska szkolnego wskazywał co trzeci polski gimnazjalista. Średnia OECD wyniosła 18,7 proc. Najlepiej w szkole czują się dzieci w Albanii, Gruzji i Wietnamie – 95 proc. nie uważa się za outsiderów.

Dane pochodzą z raportu z badania PISA 2015, który został opublikowany w kwietniu 2017 roku.

Badanie Programu Międzynarodowej Oceny Uczniów (PISA - Programme for International Student Assessment) to najważniejsze i największe badanie edukacyjne na świecie. Sprawdza ono stopień przygotowania 15-latków do dalszej edukacji, wymagań rynku pracy i powodzenia w dorosłym życiu.

Przeprowadzane jest cyklicznie co trzy lata począwszy od 2000 r. we wszystkich krajach OECD, a także w kilkudziesięciu krajach partnerskich.(PAP)