Prezydent Andrzej Duda, premier Beata Szydło oraz Paweł Kukiz to trójka polityków, którzy cieszyli się na początku kwietnia największym zaufaniem Polaków; największą nieufność budzą szef MON Antoni Macierewicz i prezes PiS Jarosław Kaczyński - wynika z sondażu CBOS.

Największe zmiany pod względem poziomów zaufania i nieufności odnotowali w kwietniu prezydent Andrzej Duda i wicepremier Mateusz Morawiecki(odsetek deklarujących zaufanie w przypadku obu polityków wzrósł o 5 punktów proc.)

Zaufanie do prezydenta deklarowało w kwietniu 63 proc. badanych (o 5 punktów proc. więcej niż w ub. miesiącu). Nieufność wobec głowy państwa wyrażało 25 proc. (spadek o 3 punkty proc.).

52 proc. respondentów ufa premier Beacie Szydło (o 1 punkt proc. więcej niż w marcu); 36 proc. (wzrost o 1 punkt proc.) wyraża wobec niej nieufność.

Na trzecim miejscu w rankingu zaufania znalazł się Paweł Kukiz. Ufało mu 50 proc. badanych (wzrost o 2 punkty proc.); brak zaufania do niego zadeklarowało 23 proc. (spadek o 4 punkty proc.)

W ścisłej czołówce rankingu zaufania utrzymał się również minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro (43 proc. o 1 punkt proc. więcej niż w marcu). 39 proc. deklarowało wobec ministra nieufność (spadek o 1 punkt proc.).

Do ministra finansów, ministra rozwoju Mateusza Morawieckiego zaufanie deklarowało 40 proc. - o 5 punktów proc. więcej niż w marcu. Ministrowi nauki i szkolnictwa wyższego Jarosławowi Gowinowi oraz minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiecie Rafalskiej ufa odpowiednio 37 i 36 proc. Brak zaufania do Morawieckiego deklaruje 19 proc. badanych (spadek o 3 punkty proc.), do Gowina nieufność deklaruje 24 proc. (spadek o 1 punkt proc.), a do Rafalskiej 17 proc. badanych (bez zmian)

Wicepremier minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński cieszy się zaufaniem jednej czwartej Polaków (bez zmian w stosunku do sondażu z marca) a nieufnością - 22 proc. (spadek o 1 punkt proc.).

Nieufność wśród Polaków najczęściej budził Antoni Macierewicz (58 proc., o 2 punkty proc. mniej niż w marcu); zaufanie do szefa MON zadeklarowało 25 proc. (spadek o 1 punkt proc.).

50 proc. badanych zadeklarowało brak zaufania w stosunku do prezesa PiS (o 3 punkt proc. mniej niż w zeszłym miesiącu); Kaczyńskiemu ufało 36 proc. badanych (wzrost o 2 punkty proc.). 40 proc. respondentów wyrażało nieufność wobec lidera PO Grzegorza Schetyny (który budzi zaufanie 30 proc. Polaków), a wobec przewodniczącego Nowoczesnej Ryszarda Petru 42 proc. (ufa mu 26 proc. badanych).

32 proc. respondentów ufa prezesowi PSL Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi (spadek o 2 punkty proc.), a nieufność deklaruje 13 proc. Szef PSL boryka się jednocześnie z niską rozpoznawalnością - nie zna go ponad jedna trzecia badanych.

Zaufaniem 31 proc. Polaków cieszy się szef MSWiA Mariusz Błaszczak; 32 proc. deklaruje w stosunku do niego brak zaufania. Wśród ministrów, do których zaufanie zbadał CBOS znalazła się również szefowa MEN Anna Zaleska, która uzyskała 28 proc. wskazań pozytywnych i 26 proc. negatywnych. 26 proc. wyraziło zaufanie wobec szefa MSZ Witolda Waszczykowskiego; nieufność w stosunku do ministra SZ zadeklarowało 33 proc. badanych.

20 proc. badanych zadeklarowało zaufanie do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła, któremu nie ufa 25 proc. Polaków.

Zaufanie do marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego (PiS) wyraziło 23 proc. respondentów, a 28 proc. deklarowało wobec niego nieufność. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski (PiS) cieszy się 22-procentowym zaufaniem, przy 14 proc. deklaracji nieufności.

Najmniej rozpoznawalnymi politykami są: poseł PO Rafał Trzaskowski (jego nieznajomość deklarowało 61 proc. badanych), wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka (Kukiz'15) - nie zna go 57 proc. ankietowanych oraz wiceszefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer (47 proc.)

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo w dniach 30 marca – 6 kwietnia 2017 roku na liczącej 1075 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.