Umowy z miastem Poznań i powiatem poznańskim o dofinansowanie czterech projektów podpisał w czwartek w imieniu instytucji zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak.

Dwa projekty stolicy regionu o łącznej wartości ponad 38 mln zł zostały dofinansowane kwotą blisko 32 mln zł. Powiat poznański na realizację dwóch projektów o wartości 36 mln zł otrzyma 21,5 mln zł dofinansowania.

Inwestycje dotyczą 23 poznańskich szkół zawodowych i techników, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz Centrum Kształcenia Praktycznego. Projekty dotyczą także Centrum Kształcenia Praktycznego i Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu oraz pięciu szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu poznańskiego.

Reklama

W ramach projektów pracownie i laboratoria wyposażone zostaną w sprzęt i pomoce dydaktyczne służące nowoczesnym metodom praktycznej nauki zawodu. Przewidziano modernizację budynków, w tym stworzenie udogodnień dla osób niepełnosprawnych, m.in. poprzez stworzenie unikalnych stanowisk i zakup specjalnego sprzętu i urządzeń.

Efektem projektów ma być podniesienie konkurencyjności, innowacyjności oraz jakości kształcenia zawodowego, a także poszerzenie oferty edukacyjnej, dostosowanej do potrzeb rynku pracy.

Reklama

„Dostosowanie do rynku pracy jest kluczową kwestią. Mamy zakłady, które pracują z wykorzystaniem najnowszych światowych technologii. Proces edukacji przygotowującej nowych pracowników musi sprostać tym wymaganiom. Stąd konieczność wyposażenia pracowni szkolnych w najnowocześniejsze urządzenia” – powiedział w czwartek marszałek Marek Woźniak.

Jak dodał, realizowane projekty to "bez wątpienia inwestycja w kapitał ludzki, która wzmocni potencjał gospodarczy Wielkopolski". "Wystarczy spojrzeć na liczbę osób, które te projekty obejmują swoim zakresem - to blisko 11 tys. osób rocznie” – zaznaczył.

Wiceprezydent Poznania Mariusz Wiśniewski przyznał, że 32 mln zł dofinansowania na rozwój szkolnictwa zawodowego "jest naprawdę dużym zastrzykiem finansowym dla budżetu miasta". Jak dodał, realizacja programów, które otrzymały unijne wsparcie, to element strategii prowadzonej od kilku lat przez Poznań.

„Ma ona na celu wzmocnienie rozwoju szkolnictwa zawodowego, które zaczyna przeżywać renesans. W minionych latach szkolnictwo zawodowe niestety się zwijało, teraz się odradza i pokazuje swój nowy wizerunek. Ma liczne atuty: daje konkretne wykształcenie, konkretny fach w ręku, możliwość bezproblemowego znalezienia pracy, która jest wysoko opłacana. Nie pozbawia też młodego człowieka możliwości dalszego kształcenia” – powiedział Wiśniewski.

Wiceprezydent wskazał, że w zakresie tego typu kształcenia miasto ściśle współpracuje z powiatem poznańskim.

„Są pewne typy szkół, które są w Poznaniu, a nie ma ich w powiecie poznańskim i odwrotnie. Dzięki temu młodzież z naszego obszaru metropolitalnego ma do dyspozycji rozbudowaną ofertę edukacyjną. Potencjalni inwestorzy, którzy rozważają lokalizację u nas swoich biznesów, również biorą pod uwagę to, jaka jest na rynku pracy podaż absolwentów z odpowiednim wykształceniem” - dodał.

Wicestarosta poznański Tomasz Łubiński powiedział, że obecny, coraz nowocześniejszy system kształcenia zawodowego zachęca młodych ludzi do tej formy edukacji. Dodał, że inwestycje w szkolnictwo zawodowe pozwolą na jego dalszą rozbudowę.

„Realizowane projekty spowodują, że będą lepsze warunki do nauczania. Będziemy w stanie wspomóc szkoły z terenu aglomeracji poznańskiej i spoza aglomeracji w kształceniu praktycznym - bo po to jest rozbudowywane Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu” – powiedział.

Podpisane w czwartek umowy z miastem Poznań i powiatem poznańskim dotyczą dofinansowania projektów w ramach Poddziałania „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Poznania”.

ZIT to nowa forma współpracy samorządów współfinansowana ze środków europejskich. Przy pomocy tego instrumentu miasto Poznań w partnerstwie z gminami i miastami z obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie, może realizować wspólne cele i wskazywać przedsięwzięcia, łączące działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego.

MOF obejmuje terytorium 22 gmin, w tym miasto Poznań i 17 gmin powiatu poznańskiego oraz czterech gmin z powiatów ościennych. Łączna kwota alokacji na projekty strategiczne ZIT w MOF Poznania w ramach WRPO 2014+ to 196,6 mln euro. (PAP)